Posłowie proponują, aby Sejm przyjął ustawę o preambule: „Sejm Rzeczypospolitej Polskiej składa hołd mieszkańcom polskich wsi za ich patriotyczną postawę w czasie II wojny światowej – za pomoc udzielaną uciekinierom, osobom ukrywających się przed prześladowaniami i wysiedlanym, za walkę w oddziałach partyzanckich, za żywienie mieszkańców miast i żołnierzy ruchu oporu.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej z szacunkiem odnosi się do ogromu ofiar poniesionych przez mieszkańców wsi – rozstrzeliwanych, wyrzucanych z domostw, pozbawianych dobytku, wywożonych do łagrów i obozów koncentracyjnych oraz na przymusowe roboty.”

Dlatego 12 lipca miałby być ustanowiony Dniem Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej i świętem państwowym.

12 lipca to dzień pierwszej pacyfikacji Michniowa i apogeum mordów na Kresach Wschodnich – argumentują projektodawcy. W uzasadnieniu podano: „Spacyfikowanych zostało 817 polskich wsi, ich mieszkańców rozstrzeliwano, wywożono do obozów koncentracyjnych i na przymusowe roboty do III Rzeszy a dobytek rabowano i niszczono paląc gospodarstwa i całe wsie. Symbolem walki i męczeństwa mieszkańców polskiej wsi jest Michniów w woj. świętokrzyskim, który za pomoc niesioną partyzantom został spalony, a jego mieszkańcy w okrutny sposób wymordowani 12 i 13 lipca 1943 r. Najmłodsza ofiara pacyfikacji Stefanek Dąbrowa miał zaledwie 8 dni.”

W lutym 2016 roku posłowie PiS złożyli w Sejmie projekt dotyczący ustanowienia dnia 11 lipca Narodowym Dniem Pamięci Męczeństwa Kresowian. Prace nad tym projektem trwają.

W poprzedniej kadencji Sejmu nie udało się doprowadzić do upamiętnienia tego dnia.

Poseł Franciszek Jerzy Stefaniuk w swoim sejmowym oświadczeniu przypomniał w lipcu 2015 r., że 11 lipca 1943 r. odziały Ukraińskiej Powstańczej Armii dokonały skoordynowanego ataku na 99 polskich miejscowości pod hasłem „Śmierć Lachom”.

- Zadziwiające jest to, że w 2013 r w polskim Sejmie posłowie nie poparli nawet uchwały w 70. Rocznicę ludobójstwa o ustanowieniu 11 lipca Dniem Pamięci i Męczeństwa Kresowian – przypomniał wówczas i dodał: - Dziś, składając to oświadczenie, chciałbym wyrazić głęboki hołd dla wszystkich ofiar niewinnie zamordowanych i potępienie dla zbrodniarzy, tak jak to się czyni na całym uczciwym, cywilizowanym świecie. (...) Ludność polska ginęła od kul, siekier, wideł, kos, pił, noży, młotków i innych narzędzi zbrodni. Polskie wsie po wymordowaniu ludności były palone. 

Jeśli więc oba projekty zostaną przyjęte, czekają nas dwa dni upamiętniające męczeństwo polskiej wsi.

Podobał się artykuł? Podziel się!