Podczas ostatniego posiedzenia Sejm zdecydował o ustanowieniu patronów 2018 roku. Jednym z nich został Arcybiskup Ignacy Tokarczuk.

W 2018 r. przypada 100. rocznica urodzin metropolity przemyskiego Ignacego Tokarczuka. Posłowie w przyjętej uchwale podkreślili, że ksiądz Arcybiskup był obrońcą praw wiernych i jednym z duchowych przywódców pokojowych zmagań narodu polskiego o niepodległość Ojczyzny.

- Arcybiskup Tokarczuk odegrał wielką rolę w historii Kościoła katolickiego w Polsce, ale i Kościoła powszechnego, jako obrońca praw wiernych przed komunizmem oraz człowiek zaangażowany w działania na rzecz wolności człowieka i niepodległości Polski, jako człowiek, który wręcz organizował działania na rzecz wolności naszej ojczyzny – mówił w Sejmie poseł Piotr Babinetz.

Podczas debaty wniosek o ustanowienie roku 2018 Rokiem Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka poparły wszystkie kluby. Wielu posłów podkreślało chłopskie pochodzenie Arcybiskupa.

Poseł Jacek Świat (PiS) mówił:

- Był patronem niezależnych twórców, mecenasem artystów, był promotorem niezależnego ruchu społecznego ludzi pracy, a szczególną opieką otaczał rolników.

Poseł Elżbieta Gapińska (PO):

- Ocalał z masakry, która nastąpiła w wyniku ataku UPA, i w 1945 r. opuścił Lwów. (...) W latach 70. bardzo mocno zaangażował się jako duszpasterz opozycji. Pomagał KOR, ROPCiO, Komitetowi Samoobrony Chłopskiej Ziemi Lubelskiej i NSZZ „Solidarność”.

Poseł Mieczysław Kasprzak (PSL):

- Jego chłopskie pochodzenie powodowało, że czuł wieś, czuł rolnictwo. Czuł sentyment do tej warstwy społecznej, co nie zawsze u wszystkich było widoczne.

Poseł Małgorzata Zwiercan, koło Wolni i Solidarni:

- Poprzez głoszone kazania, budownictwo sakralne w diecezji przemyskiej realizowane wbrew woli władzy oraz wspieranie niezależnych od partii inicjatyw przygotowywał świeckich do działania w wolnej i suwerennej Polsce, zwłaszcza od momentu powstania NSZZ „Solidarność” oraz Solidarności Rolników Indywidualnych.

Poseł Jacek Kurzępa (PiS):

- Biskup niezłomny – miano, jakim m.in. obdarzono arcybiskupa, który urodził się w roku 1918 pod Zbarażem, tym Zbarażem, którego obronę tak plastycznie opisywał Sienkiewicz. Być może duch tej obrony stanowił o jego cechach osobowości i mocy wiary. Jednocześnie był on świadkiem rzezi dokonywanej na jego rodzinie przez bandy UPA. Na ile jesteśmy dziś świadomymi dziedzicami charyzmatu tej osobowości Kościoła, ale i wielkiego syna narodu polskiego?

Za przyjęciem uchwały głosowało 427 posłów, przeciw – 4, wstrzymało się 3.

Całość uchwały w załączniku.

Podobał się artykuł? Podziel się!