Zgodnie z projektem, zarówno w 2011, jak i 2012 roku roczne zobowiązanie Agencji Nieruchomości Rolnych  z tytułu wpłat na zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego będzie obliczane jako iloczyn 10 proc. powierzchni gruntów sprzedanych i średniej ceny sprzedaży jednego hektara, uzyskanych w danym roku obrotowym.

Tym samym proponuje się zmniejszenie rocznego zobowiązania ANR z tytułu wpłat na fundusz, z którego wypłacane są rekompensaty dla osób, które pozostawiły swoje nieruchomości poza obecnymi granicami Polski. Według obecnie obowiązujących przepisów to zobowiązanie stanowi iloczyn 70 proc. powierzchni gruntów sprzedanych i średniej ceny sprzedaży. Zdaniem MRiRW nie będzie to miało wpływu na wypłatę rekompensat w 2012 r., którą w projekcie budżetu ustalono w wysokości 700 mln zł. Wejście w życie projektowanego rozporządzenia ma zwiększyć dochód budżetu państwa o ok. 460 mln. zł.

Podobał się artykuł? Podziel się!