„Polska wódka" to - według projektu - wódka, która nie zawiera dodatków innych niż woda, albo wódka smakowa, której nadano dominujący smak inny niż smak surowców użytych do jej produkcji i która zawiera naturalne środki aromatyczne, a w szczególnych przypadkach - barwniki, w której maksymalny poziom cukru wyrażonego jako cukier inwertowany nie może przekraczać 100 gramów na litr czystego alkoholu.


Ochronę oznaczenia „Polska wódka" Polska otrzymała w czasie negocjacji akcesyjnych.
Przepisy unijne wymagają, aby nazwa wódka była używana wobec wódek otrzymanych ze zbóż i ziemniaków.

Podobał się artykuł? Podziel się!