Ministerstwo Rolnictwa poinformowało o opublikowaniu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Minister rolnictwa podpisał je 8 lipca 2013 r., natomiast weszło ono w życie 24 sierpnia br.

Celem nowelizacji rozporządzenia było:

-  określenie daty zamknięcia naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania,

-  rozszerzenie rodzaju kosztów kontroli, o których zwrot będzie mógł się ubiegać producent wytwarzający produkty w ramach systemu integrowana produkcja, a których obowiązek przeprowadzenia wynika z metodyki produkcji w systemie integrowana produkcja,

-  zaktualizowanie przepisów o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych.

Określono na 31 grudnia 2014 r. datę zamknięcia naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania. Data ta jest ostatecznym terminem, w jakim producent będzie mógł złożyć wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania do dyrektora oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Termin ten został wskazany w związku z kończącym się okresem programowania 2007-2013.

Zmiana rozporządzenia miała na celu także rozszerzenie kosztów kontroli, przeprowadzanych w gospodarstwach producentów rolnych, którzy produkują w systemie integrowana produkcja (IP), o refundację których będzie można się ubiegać w ramach działania „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności” PROW 2007-2013. Po wejściu w życie przedmiotowej zmiany, do kosztów tych będą mogły zostać zaliczone koszty kontroli związane ze zdiagnozowaniem problemów fitosanitarnych, których obowiązek przeprowadzenia wynika ze zmienionych metodyk produkcji w systemie IP, a które wiążą się z koniecznością badania materiału nasadzeniowego pod kątem obecności Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus.

Wprowadzona zmiana miała także na celu aktualizację przepisów o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych.

Podobał się artykuł? Podziel się!