Jak informuje Ministerstwo Rolnictwa, wytyczne UE w sprawie pomocy państwa w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich oraz rozporządzenie UE 702 z 2014 r. nie przewidują możliwości udzielania pomocy na restrukturyzację zadłużenia rolników czy też na bieżącą produkcję.

Wytyczne pozwalają jednak na wprowadzenie m.in. programu dla małych i średnich przedsiębiorstw, umożliwiającego udzielanie pomocy na utrzymanie płynności finansowej na okres nie dłuższy niż 18 miesięcy. Takie tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne musi być ograniczone do kwoty niezbędnej do utrzymania działalności beneficjenta przez 18 miesięcy, obliczonej zgodnie z wytycznymi. W ciągu sześciu miesięcy od wypłacenia pierwszej transzy pomocy państwo musiałoby zatwierdzić przedłożony przez beneficjenta uproszczony plan restrukturyzacji, zawierający wskazanie działań, jakie beneficjent musi podjąć w celu przywrócenia swojej długoterminowej rentowności bez pomocy państwa.

Czy wprowadzenie takiego programu pomogłoby rolnikom?

Ministerstwo Rolnictwa obawia się, że mogłoby... zaszkodzić.

„Przedstawiając powyższe należy wskazać, że obawy budzi czy uruchomienie pomocy na restrukturyzację zadłużenia rolników nie wpłynie na zakwalifikowanie branży rolniczej do grupy podmiotów o wyższym ryzyku kredytowania, a w konsekwencji do przyczynienia się do zahamowania rozwoju sektora rolnego poprzez ograniczenie możliwości dostępu do funduszy obcych” – stwierdził minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel w informacji przedstawionej Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Więcej o zadłużeniu rolników: Do ilu rolników zapukał komornik? 

 

Podobał się artykuł? Podziel się!