PARTNERZY PORTALU
 • partner portalu farmer.pl
 • partner portalu farmer.pl
 • partner portalu farmer.pl

Aby sołtys był potęgą, a sołectwo wspólnotą samorządową

Aby sołtys był potęgą, a sołectwo wspólnotą samorządową fot. farmer.pl

Autor: Marzena Pokora-Kalinowska

Dodano: 03-01-2017 10:53

Tagi:

40 382 sołtysów może zyskać rangę i ochronę przysługującą funkcjonariuszom publicznym – wraz z połową najniższego miesięcznego wynagrodzenia, a sołectwa mogą stać się wspólnotą samorządową.Wszystko to stanie się faktem, jeśli posłowie przyjmą projekt ustawy, nad którym prace rozpoczną się podczas najbliższego posiedzenia Sejmu.

Poselski projekt ustawy o sołtysach i radach sołeckich oraz o zmianie niektórych innych ustaw dotyczy m. in. określenia zasad wyboru oraz funkcjonowania sołtysów i rad sołeckich, w tym zasady uczestniczenia sołtysa w pracach rady gminy, zasady wynagradzania sołtysa i członków rad sołeckich oraz zasady zarządzania przez sołectwo mieniem komunalnym.

Wychodzi z założenia, że pozycja sołtysa i rady sołeckiej powinna być dowartościowana i wzmocniona. „W Polsce najmniejszą jednostką organizacyjną, na której żyją ludzie, jest sołectwo – tworzone na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. RP z 2016 r., poz. 446). Mieszkańcy sołectwa powinni posiadać prawo do aktywnego wpływania na jego funkcjonowanie i przekształcanie miejscowego środowiska” – podają w uzasadnieniu autorzy projektu, członkowie Klubu PSL, reprezentowani przez posła Piotra Zgorzelskiego.

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - trzeba w tym miejscu przypomnieć – za najmniejszą wspólnotę samorządową uważa gminę. „Gmina może tworzyć jednostki pomocnicze: sołectwa oraz dzielnice, osiedla i inne. Jednostką pomocniczą może być również położone na terenie gminy miasto” – taki jest obecny zapis ustawowy, określający pozycję sołectwa.

Zgodnie z propozycją posłów PSL, teraz sołectwo będzie tworzyło wspólnotę samorządową, która będzie mogła działać tak jak organizacje pożytku publicznego, co pozwoli na pozyskiwanie pozabudżetowych środków na wykonywanie planowanych zadań.

Organizację i zakres działania sołectwa określałaby rada gminy statutem, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami, przy czym statut mógłby przewidywać powołanie jednostki niższego rzędu w ramach sołectwa.

„Sołectwo zarządza i korzysta z mienia komunalnego oraz rozporządza dochodami z tego źródła w zakresie określonym w statucie. Statut ustala również zakres czynności dokonywanych samodzielnie przez sołectwo w zakresie przysługującego jej mienia” – określa projekt. 

„Organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie, a wykonawczym – sołtys. Działalność sołtysa wspomaga rada sołecka jako jego organ pomocniczy”. Sołtysa oraz członków rady sołeckiej – w wyborach tajnych i bezpośrednich – wybiorą mieszkańcy sołectwa. Sołtys korzystałby z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

Sołtys (albo członek rady sołeckiej upoważniony pisemnie przez niego) mógłby uczestniczyć w pracach rady gminy na zasadach określonych w statucie gminy, bez prawa do głosowania.

Rada gminy ustanawiałaby zasady, na jakich sołtysom oraz członkom rad sołeckich miałaby przysługiwać dieta lub zwrot kosztów podróży służbowej. Ponadto sołtysom przysługiwałoby zryczałtowane wynagrodzenie związane z pełnioną funkcją, wynoszące w skali miesięcznej połowę minimalnego wynagrodzenia określonego na podstawie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, wypłacane z budżetu państwa (koszt - 40 382 000 zł).

Projekt zakłada, że zadania z zakresu obsługi administracyjno-organizacyjnej prowadzi właściwa miejscowo gmina, a zadania związane z obsługą finansową właściwy miejscowo wójt.

Projekt w załączniku.

Podobał się artykuł? Podziel się!

PLIKI

×

WSZYSTKIE KOMENTARZE (17)

 • Janusz Gargała 2017-05-29 00:48:34
  Z powyższych komentarzy wnioskować można jedno. Z pewnością jeszcze nie wszyscy rozumiemy ideę wspólnoty mieszkańców, którymi ktoś w końcu musi zarządzać a raczej inicjować, kierować i porywać do działań (choćby uczestnictwa w przygotowanej imprezie). Czas pracy wolontariusza w takiej pracy właśnie się kończy. Jeśli mamy być dobrze zorganizowaną, sprawną społecznością musimy starać się o to by naszymi liderami byli swego rodzaju specjaliści a nie marni sołtysi liczący na profity. Jestem przekonany, że w naszym kraju jest bardzo niewielu sołtysów czujących samorząd i z ochotą przeznaczających swój czas na rzecz pracy dla wspólnego dobra. Tylko osoby niezależne finansowo, mające wolę i wiele pomysłów mogą wokół siebie zgromadzić ludzi chętnych do wypełnienia wyznaczonych celów. Jeśli mamy mieć szansę na dorównanie krajom rozwiniętym w Europie musimy na swoim podwórku poszukiwać ludzi otwartych na pomysły, znających możliwości i potrzeby grup docelowych, gotowych poświęcić swój czas dla innych. Trzeba też pamiętać, że najlepsi idą w swój interes, nie dbając o dobro wspólne. Swój kapitał wykorzystują dla siebie i najbliższych. to właśnie lokalni liderzy (nierzadko sołtysi) potrafią pozyskiwać wsparcie dla różnych przedsięwzięć na rzecz lokalnej społeczności. Minął już czas dla nieudaczników, lawirantów i pseudosołtysów. Zawsze byłem zdania, że sołtysom należy zwiększyć uprawniania na wzór francuskich merów i zanim się im coś zapłaci, należy przede wszystkim wymagać. Pozdrawiam dyskutantów z Tyńca Małego, podwrocławskiej wsi (niestety już nie wsi), w której kościele jest najstarsza w Polsce figura MB Fatimskiej. Zapraszam do Tyńca Małego zawsze a szczególnie na imprezy według terminarza na stronie www. tyniec maly.pl
 • Janusz 2017-01-11 21:04:13
  Witam wszystkich z Tyńca Małego. Jak to zwykle bywa w naszej szarej rzeczywistości, wychodzi brak spokojnego, rozsądnego spojrzenia na temat (każdy temat) z prostego powodu. Kierują nami i to bezwiednie stereotypy. Mamy stereotyp wójta, nauczyciela, księdza, posła, czy wreszcie sołtysa. Sołtysa, niewykształconego chłopa w walonkach lub rolnika na rencie bądź emeryturze w wys. 904 zł. Byłem radnym gminnym, sejmiku, powiatu i jestem sołtysem wsi liczącej 1 500 mieszkańców. Są różni sołtysi, w naszej gminie również. Jednych chce się coś robić, inni nie robią zupełnie nic. Wynagradzać wszystkich równo to psucie idei "zwiększania roli sołtysa". Nie patrzę na wynagrodzenia i robię swoje. Mam z czego żyć i swoje pieniądze z sołtysowania (marna dieta i prowizja od zebranego podatku) przeznaczam w dużej mierze na sponsorowanie wielu imprez lub pomoc dla uboższych mieszkańców. Założyłem stowarzyszenie, które pozyskuje środki, piszę projekty, pozyskuję sponsorów i nasza wspólnota wyraźnie odróżnia się od innych. Mamy swój hejnał, swoją sołecką strategie rozwoju, wiejska gazetę Finansuje z własnych środków), i stronę www, własne logo i pracujemy nad herbem wsi. To elementy budujące i utrwalające tożsamość wspólnoty. Na to wszystko potrzeba ogromu czasu i dużej znajomości tematu. Trochę wyobraźni i wielu ludzi do współpracy. Takich mamy w Tyńcu M. To tylko niektóre formy pracy współczesnego sołtysa. Ludzie dzisiaj wymagają wiele i coraz więcej. Zapraszam na nasza stronę tyniec-maly.pl Wszystkich serdecznie pozdrawiam, Janusz Gargała.
 • SOŁTYSEK 2017-01-11 15:20:12
  Dlaczego znowu "wszystkim równo" Wystarczy przyjąć jakiś ryczałt od mieszkańca wsi np. 1 zł, wówczas we wsi 100 osobowej sołtys dostanie 100 zł a w 500 osobowej 500 zł. Wszak więcej pracy ma ten w większej wiosce. Prawda?
 • sołtys 2017-01-11 14:57:39
  Sołtys nie tylko zbiera podatki za 5 % przykład jak zbierze 2000 zł to ma z tego 5% i to za kwartał a jest ich 4 to wiec o jakiej kasie my tu mówimy. Obowiązki roznieść nakazy płatnicze po wsi i koloniach. Rewelacji nie ma a obowiązków bardzo dużo .
 • rolnik 2017-01-04 15:57:32
  To zwykły chłop na 1000 zł musi wydoić 1000 litrów mleka, albo sprzedać 2 tuczniki, a tu Państwo za parę pozbieranych podatków ma płacić takie pieniądze? A dzisiejsi emeryci co przepracowali po 40 lat i więcej w rolnictwie to ile dostają? Podobno najmniej po 1000 od stycznia, no myślę, że wg takiego projektu to oni powinni najmniej dostać po 4000.
  Tyle osób pracuje w urzędach, przecież te wszystkie inwestycje to oni obsługują, a sołtys co najwyżej mówi czego oczekuje, nie jest to w końcu praca przez 100 godzin miesięcznie, bo nieraz to tylko 3 godziny sesji w miesiącu i nic więcej.
  • Piotr 2018-09-20 11:41:56
   Co Ty wiesz o sołtysowaniu, żenada, przygotuj sam na dożynki ,zrób dzie
   ciom paczki, zrób jakieś imprezę wakacyjną A ludzie wymagają za co To zrobić za co się pytam jak na imprezę gmina daje 150zl.
 • tatoo 2017-01-03 20:13:45
  mamy nadmiar płatnych, dyspozycyjnych, zależnych od pracodawcy, szefa, bezdusznych i niekompetentnych urzędników w gminach, starostwach, urzędach wojewódzkich, marszałkowskich. Sołtys jest niezależnym, częściowo opłacanym z odpisów podatku społecznikiem. Wyznaczając mu wynagrodzenie zrobimy z niego jeszcze jednego urzędasa na kawałku etatu zależnego od płatnika. Na stołek wepchają się ludzie ządni władzy i pieniędzy, a nie prawdziwi społecznicy, którym na sercu leży dobro wsi i jej mieszkańców. Znowu chce się zniszczyć to, co działa najlepiej.
 • R 2017-01-03 18:07:35
  Autor, od przyznania poborów sołtys potęgą się nie stanie. Należy zwiększyć uprawnienia sołtysa, a nie obciążać społeczności dodatkowymi kosztami.
 • radny 2017-01-03 18:01:43
  PSL szuka kolejnych stołków dla kolesi na dole, bo na górze się urwało. Najlepiej obciążyć spoleczeństwo kolejnymi ciepłymi posadkami, a potem przegłosować podniesienie podatków, bo gminie brakuje na szkołę. Daria ma rację, a kitamicha to POPSLowski przydupas. Zadnego sołtysa nie wzięto z łapanki, a chętnych jest wielu. Radnym też znieść diety, a gwarantuję, że chętnych nie zabraknie i będą to rzeczywiście uczciwi społecznicy, a nie cwaniacy goniący za dochodem i załatwianiem własnych interesów.
 • sik 2017-01-03 17:28:43
  @Adamek jaka kadencyjność niech dadza urzędnika z gminy, pensje i niech zap...la. To będzie od kogo wymagac a teraz sołtys to chłop robi co może dla idei -...ale AJKIEJ ?
 • rolnik 2017-01-03 17:22:47
  gmina oni majom pieniądze
ZOBACZ WSZYSTKIE KOMENTARZE

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.162.239.233
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin serwisu

Drodzy Użytkownicy!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych przetwarzamy Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.

Zgłoś swoje propozycje zmian!


Dziękujemy za współpracę!