Projektowana ustawa ma na celu utrzymanie dotychczasowego stanu prawnego, tj. umożliwienie ARiMR posiadania akcji rynków hurtowych oraz ARR posiadania udziałów w spółkach prawa handlowego bez konieczności przekazania ich na rzecz Skarbu Państwa. Ponadto nowelizacja ma na celu doprecyzowanie przepisów obecnie obowiązującej ustawy, na podstawie których Agencja będzie zbywała akcje przez wskazanie kręgu osób uprawnionych do nabycia akcji rolniczych rynków hurtowych, posiadanych przez ARiMR oraz przez określenie trybu i sposobu zbycia tych akcji.

Zaproponowane w projekcie ustawy rozwiązania stanowią wykonanie postanowień programów rządowych budowy i rozwoju rynków hurtowych. ARiMR może posiadać akcje rolniczych rynków hurtowych, a w związku z tym zbywać je na zasadach określonych w ustawie.

Doprecyzowanie w tym zakresie przepisów ustawy o ARiMR umożliwi również wydanie rozporządzenia Rady Ministrów, w którym w sposób szczegółowy zostaną uregulowane kwestie zbycia akcji.


(m)

Podobał się artykuł? Podziel się!