- Ponieważ 1 stycznia po raz kolejny wzrosła akcyza na olej napędowy, co doprowadza do tego, że ceny wynoszą blisko 6 zł, mam pytanie: Który wariant wybiera rząd, zwiększenie zwrotu akcyzy dla rolników po to, aby zrównoważyć ten dramatyczny wzrost cen, czy może skorzystanie z podpowiedzi Prawa i Sprawiedliwości i wystąpienie do Komisji Europejskiej po to, aby czasowo obniżyć akcyzę, na czym oczywiście skorzystaliby nie tylko rolnicy, ale wszyscy korzystający z tego paliwa? – pytał w Sejmie przed głosowaniem nad budżetem poseł Henryk Kowalczyk. - Na pewno to spowodowałoby zahamowanie inflacji i wzrostu cen wszystkich towarów, bo niestety paliwo jest kosztowym składnikiem wszystkich towarów. A więc pytanie: Który wariant wybierze rząd, zwiększenie zwrotu akcyzy dla rolników czy jednak obniżenie akcyzy dla wszystkich korzystających z paliw?

W odpowiedzi zabrała głos wiceminister finansów Hanna Majszczyk. Jej zdaniem nie są potrzebne dodatkowe środki na zwrot podatku akcyzowego dla rolników:
- Chciałabym przypomnieć państwu, że w ostatnim czasie rząd podjął decyzję o podwyższeniu kwoty zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, który zakupywany jest przez producentów rolnych, do wysokości 95 gr. Jednocześnie udział podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego to jest 1,196 zł, zatem kwota zwrotu, która jest obecnie przewidziana dla producentów rolnych, jest tylko niewiele mniejsza od kwoty akcyzy, która jest w cenie. Jednocześnie przewidziana rezerwa w ustawie budżetowej w wysokości 720 mln zł jest całkowicie wystarczająca dla zrealizowania tych przepisów.

Poprawka został odrzucona. Głosowało 440 posłów. Za poprawką oddało głos 168 posłów, przeciwnego zdania było 272 posłów, przy braku głosów wstrzymujących się.

Zgodnie z informacją przekazaną naszemu portalowi 27 stycznia, podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego to - przy przyjęciu średniej krajowej ceny detalicznej wg notowań Polskiej Izby Paliw Płynnych z dnia 25.01.2012 r. – 20,6 proc. ceny. Cena detaliczna oleju napędowego wynosiła 5,80 zł, podatek akcyzowy - 1,196 zł. Łącznie akcyza+ VAT+ opłata paliwowa stanowią 43,6 proc. ceny, czyli 2,531 zł.

W 2011 r. akcyza wynosiła 18,75 proc. ceny oleju.

Podobał się artykuł? Podziel się!