Nowelizacja została uchwalona przez Sejm 14 grudnia 2012 r.

Obowiązujące przepisy nie pozwalają na nieodpłatne przekazanie przez Agencję państwowych gruntów na ten cel.

Wcześniej było to możliwe na podstawie przepisów znowelizowanej ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Według tych przepisów ANR mogła przekazać nieodpłatnie na własność ziemię "jednostce samorządu terytorialnego - na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi wykonywaniu zadań własnych". Gminy zaś mogły takie grunty przeznaczyć na budowę cmentarza.

Jednak podczas kolejnej nowelizacji tej ustawy, cele na jakie gmina może przeznaczyć państwowe grunty, zostały skatalogowane. W przepisach nie uwzględniono przekazywania ziemi pod budowę nekropolii. Obecna nowelizacja zmienia ten stan.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Podobał się artykuł? Podziel się!