Po otrzymaniu aktu oskarżenia, sformułowanego po postępowaniu wszczętym z doniesienia poprzednich władz OT ANR w Szczecinie, obecna dyrekcja postanowiła nie korzystać z prawa do występowania w postępowaniu karnym w charakterze oskarżyciela posiłkowego. „Agencja nie czuje się uprawniona do wypowiadania się ani w sprawie winy oskarżonych, ani w sprawie ewentualnej kary. Zadania te wypełniają konstytucyjnie do tego powołane organy wymiaru sprawiedliwości” – napisał w wydanym oświadczeniu Jan Białkowski, obecny dyrektor OT ANR w Szczecinie.

Jak dodał, „pracownicy ANR powoływani na świadków składać będą zeznania zgodnie ze swoją wiedzą i sumieniem. Wierzymy, że postępowanie w tej sprawie przed sądem przyczyni się do wyjaśnienia prawdy”.

Magdalena Blank p.o. rzecznika prasowego Prokuratury Regionalnej w Szczecinie, w lutym informowała o toczącym się postępowaniu karnym:

„Prokuratura Regionalna w Szczecinie w sprawie dot. utrudniania przetargów na terenie powiatu pyrzyckiego skierowała w dniu 29 grudnia 2016 roku w do Sądu Okręgowego w Szczecinie III Wydziału Karnego akt oskarżenia przeciwko 39 oskarżonym, z czego 4 osoby oskarżono o założenie i kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, 28 osób o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Ponadto 33 oskarżonym, którym zarzucono kierowanie lub udział w zorganizowanej grupie przestępczej zarzucono również utrudnianie przetargów. W zakresie pozostałych 6 osób zarzuty dotyczą gróźb karalnych, naruszenia nietykalności cielesnej, znieważenia, zmuszania do określonego zachowania, utrudniania zapoznania się z informacją, naruszenia funkcji narządu ciała. Ponadto jeden z oskarżonych o utrudnianie przetargów – były pracownik Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem w Pyrzycach oskarżony został również o przekroczenie uprawnień oraz złożenie fałszywego oświadczenia w toku postępowania przetargowego.

         Wobec jednego z oskarżonych, który w toku śledztwa przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i dobrowolnie poddał się karze - wraz z aktem oskarżenia skierowano wniosek o skazanie bez przeprowadzenia rozprawy.