Ministerstwo Rolnictwa przygotowało projekt nowelizacji ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Chodzi o uregulowanie kwestii zwrotu środków wypłaconych nienależnie osobie innej niż będąca stroną postępowania w sprawie przyznania płatności lub pomocy oraz dostosowanie przepisów dotyczących okresu naliczania odsetek od kwot pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości do przepisów UE.

O jakie sytuacje chodzi? Szczególne, ale dotąd kłopotliwe. Np. decyzja o płatności nie mogła być doręczona stronie z uwagi na jej śmierć, a więc nie wywołuje skutków prawnych - w takiej sytuacji płatności przekazane na rachunek zmarłego powinny być zwrócone przez podmiot, który je pobrał. Orzecznictwo sądów administracyjnych wskazuje, że brak przepisów, które wskazywałyby na obowiązek zwrotu płatności przez te osoby. Dochodzenie przez ARiMR zwrotu płatności w takiej sytuacji może być prowadzone wyłącznie na podstawie przepisów prawa cywilnego dotyczących bezpodstawnego wzbogacenia i zwrotu świadczenia nienależnego. To i mniej skuteczna, i bardziej kosztowna i czasochłonna droga.

Druga proponowana zmiana to wynik dostosowania do unijnych uregulowań: do zwrotu należności co do zasady będą miały zastosowanie przepisy ordynacji podatkowej, ale termin zwrotu wynosić ma 60 dni.

Podobał się artykuł? Podziel się!