Jak pokazała sprawa Pana C. S., w której Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł skargę do WSA w Poznaniu na bezczynność Dyrektora Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR, organy Agencji nieprawidłowo stosują przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej  – czytamy w piśmie.

W tej sprawie ARiMR odpowiedziała, że informacja, o którą pytał zainteresowany, została opublikowana w BIP. Ponadto organ stwierdził, że dane osobowe nie mogą zostać udostępnione z uwagi na niewskazanie we wnioskach o udostępnienie informacji publicznej podstawy prawnej oraz trybu, w jakim informacja powinna zostać udzielona. Organ nie wywiązał się przez to z obowiązku prawnego zakwalifikowania danego pisma lub innej czynności - w tym wypadku jako wniosku o udostępnienie informacji publicznej we wskazanym zakresie. Ustawa o dostępie do informacji publicznej nie wymaga bowiem wykazania interesu prawnego przez wnioskującego w uzyskaniu informacji.  W ocenie RPO  problem nie dotyczy tylko działalności Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR, ale pojawia się w całym kraju.

Rzecznik oczekuje w związku z tym przeszkolenia pracowników i chce informacji o ustaleniach dokonanych w sprawie realizacji prawa obywateli do dostępu do informacji publicznych przez organy ARiMR oraz działaniach podjętych w celu zapobieżenia naruszaniu obowiązujących przepisów przez organy Agencji w przyszłości.

Podobał się artykuł? Podziel się!