Proporcje ilościowe obu „białych płynów” wynoszą 40 do 60.

Oscypek to drugi polski produkt, którego nazwa została zarejestrowana przez Komisję Europejską jako chroniona nazwa pochodzenia. Od momentu rejestracji, tj. od 13 lutego 2008 r. tylko producenci, którzy wytwarzają ten produkt zgodnie ze specyfikacją zatwierdzoną przez KE, mogą go sprzedawać pod nazwą „oscypek”.

Na razie tylko 6 rolników zgłosiło się do IJHARS w Krakowie o przeprowadzenie kontroli zgodności procesu produkcji ze specyfikacją zatwierdzoną przez Komisję Europejską.

Górale przedstawiali specyfikację i decydowali o kształcie procesu produkcji oscypków – powiedziała Małgorzata Kozień, dyrektor małopolskiej Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych.

Inspekcja jest jednostką kontrolną i sprawdza ten proces – dodaje.

IJHARS przeprowadza kontrolę na wniosek producenta.

Zanim oscypek zostanie wprowadzony do obrotu, producenci muszą poddać się kontroli potwierdzającej czy rzeczywiście jest on produkowany zgodnie z metodami produkcji opisanymi w specyfikacji przygotowanej przez producentów oscypka.

Kontrola ta przeprowadzana jest na koszt producenta.

Pozytywny wynik kontroli jest potwierdzeniem wysokiej jakości produktu.

Oscypek, zgodnie ze specyfikacją, może być produkowany wyłącznie na obszarze wybranych gmin i powiatów województwa małopolskiego i śląskiego.

Kontrola Inspekcji polega na sprawdzeniu poszczególnych etapów produkcji, co wykonywane jest w bacówce podczas trwania procesu produkcji oscypka. Ponadto, inspektor weryfikuje dokumentację, w której producent rejestruje poszczególne etapy produkcji oraz przeprowadza wywiad w celu uzupełnienia informacji niezbędnych do podjęcia decyzji o wydaniu świadectwa jakości.

W przypadku stwierdzenia niezgodności procesu produkcji oscypka ze specyfikacją producent powinien usunąć uchybienia w wyznaczonym terminie. Jeżeli producent nie usunie uchybień, wojewódzki inspektor IJHARS wydaje decyzję administracyjną,w wyniku czego producent nie może wprowadzać do obrotu produktów o nazwie „oscypek” oraz wykorzystywać symbolu chronionej nazwy pochodzenia.

Podobał się artykuł? Podziel się!