Najważniejszym zagrożeniem i pierwotnym źródłem zakażenia dla drobiu są ptaki dzikie, wydalające wirus w dużych ilościach wraz z odchodami. Do zakażenia drobiu dochodzi nie tylko przez kontakt bezpośredni z ptakami dzikimi, ale też pośredni – możliwe jest zanieczyszczone kałem i moczem przedmiotów, paszy lub ściółki.

Materiał używany do ścielenia podłoża dla drobiu może zatem stanowić ważny wektor wprowadzenia wirusa do stada – i z dostępnych informacji wynika, że w kilku ogniskach (szczególnie u gęsi) źródłem zakażenia była słoma, stojąca na polu w balotach (lub kostkach) i niezabezpieczona przed dostępem dzikiego ptactwa.

„Jeśli słoma nie zostanie poddana odpowiednim zabiegom, ryzyko powstania ogniska HPAI jest bardzo wysokie. Ryzyko to można zminimalizować, wprowadzając przepis nakazujący zabezpieczenie słomy przez umieszczanie jej w budynkach (np. stodołach), a na polach pod szczelnym przykryciem. Natomiast po wprowadzeniu do gospodarstwa zewnętrzna część balotów, stanowiąca największe ryzyko, powinna zostać poddana odkażeniu, przy użyciu środków możliwych do stosowania w obecności ptaków, a ponowne odkażenie materiałów używanych jako ściółka powinno mieć miejsce po jej wprowadzeniu do obiektu” – podano w uzasadnieniu rozporządzenia.

Ponadto należy zgłaszać organom Inspekcji Weterynaryjnej planowane loty treningowe gołębi, w przypadku ich wypuszczania poza miejscami ich stałego przetrzymywania.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, uwagi do projektu można zgłaszać do 20 marca 2017 r.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!