Barszcz Sosnowskiego sprowadzono do Polski w połowie XX wieku.

- W materiale genetycznym barszczu nastąpiły zmiany, które spowodowały, że z 1,5-metrowej początkowo rośliny powstał olbrzym dorastający 3,5 m – mówił w Sejmie poseł Józef Lassota. - W Polsce barszcz Sosnowskiego traktowano na początku jako paszę dla bydła i pod naciskiem organów partyjnych został on wprowadzony do upraw w wielu PGR-ach na terenie całego kraju. Z powodu parzących właściwości rośliny dochodziło do poparzeń ludzi i poparzeń bydła, także wewnętrznych. Bydło przeznaczano wówczas na rzeź. Mleko i mięso krów karmionych paszą z liści barszczu pachniało kumaryną – to jest składnik oleju eterycznego – co znacznie obniżało jego wartość użytkową. W efekcie barszcz jako nieprzydatna roślina został pozostawiony sam sobie i jako uwolniony do środowiska przyrodniczego rozprzestrzenia się na całych obszarach w różnych miejscach, powodując coraz poważniejsze zagrożenie dla ludzi i przyrody. Uszkodzenia skóry są na tyle poważne, że są praktycznie niewyleczalne i pozostawiają trwałe skazy i ograniczenia.

Odpowiadając, Stanisław Gawłowski  - sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska - podkreślił, że obecnie przetrzymywanie, hodowanie i rozprzestrzenianie barszczu jest zabronione:

- W dniu 4 października 2011 r. zostało ogłoszone rozporządzenie ministra środowiska z dnia 9 września 2011 r. w sprawie listy roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym. Umieszczono w nim m.in barszcz Sosnowskiego. Został on wpisany na listę ze względu na swój inwazyjny charakter oraz niebezpieczeństwo, jakie może stanowić dla ludzi i zwierząt. Umieszczenie tego gatunku w ww. rozporządzeniu jest związane z objęciem go zakazami zawartymi w art. 120 ust. 1 i 2 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Wprowadzanie do środowiska przyrodniczego, przemieszczanie w tym środowisku, sprowadzanie do kraju, przetrzymywanie, prowadzenie hodowli, rozmnażanie i sprzedaż na terenie kraju w przypadku tych gatunków są zabronione.