- Cieszę się ze stanowiska klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego – powiedział poseł Zbigniew Kuźmiuk. - Mam nadzieję, że ono będzie takie aż do głosowania i że ten klub rzeczywiście będzie głosował za tym, aby skierować ten projekt ustawy do właściwej komisji. Jak rozumiem, PSL, przewidując wprowadzenie podatku dochodowego od rolników, doskonale wie, że rolnicy dostaną się w przyjazny świat aparatu skarbowego i że mogą spodziewać się określonych konsekwencji z tego tytułu. A więc rozumiem, że PSL będzie konsekwentny i ten projekt ustawy poprze.

Jednak jak wynika z wypowiedzi Mirosława Sekuły, wiceministra finansów, powołanie Rzecznika Praw Podatnika jest zbędne.

- W ocenie ministra finansów funkcjonujące w obecnym stanie prawnym organy, organizacje i instytucje realizują albo mogą realizować cele związane z ochroną praw i wolności podatnika – przekonywał Sekuła. - Dotyczy to zarówno etapu legislacji, jak i etapu stosowania prawa. Stałym recenzentem przestrzegania praw podatnika w postępowaniach podatkowych i kontrolnych są sądy administracyjne, które badają zgodność z prawem rozstrzygnięć podatkowych. Ponadto zmiany prawa podatkowego w coraz większym stopniu stwarzają podatnikowi możliwość zaprezentowania i obrony jego słusznych interesów. Projektowana ustawa jest wzorowana na ustawie o Rzeczniku Praw Obywatelskich i stanowi w znacznej części powtórzenie zapisów tej ustawy. W związku z tym koncepcja powołania rzecznika praw podatnika, który miałby takie same kompetencje i uprawnienia, jak te, które obecnie ma rzecznik praw obywatelskich, uznawana jest przez ministra finansów za nietrafną z racji powielenia tych kompetencji.

Głosowania na następnym posiedzeniu Sejmu.

Podobał się artykuł? Podziel się!