W związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 9 listopada 2010 r. –– wykaz beneficjentów unijnej pomocy sporządzany przez ARiMR zawiera tylko dane dotyczące osób prawnych.

Zawarte w projekcie ustawy zmiany dotyczą nowych wymogów związanych z publikowaniem danych dotyczących osób prawnych i stowarzyszeń. W projektowanej ustawie przyjęto, że identyfikacji poszczególnych beneficjentów będzie służył numer identyfikacji podatkowej, a jeśli beneficjent go nie posiada – będzie identyfikowany  na podstawie nazwy, gminy, na terenie której ma siedzibę, oraz kodu pocztowego.

Projekt wprowadza też mechanizm wyprzedzającego finansowania kosztów kwalifikowanych ponoszonych na realizację operacji w ramach działań: szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie, wdrażanie lokalnych strategii rozwoju oraz wdrażanie projektów współpracy. Mechanizm ten pozwoli finansować wcześniej operacje inne niż inwestycyjne, wyłącznie dla których przewidziano zaliczki.

Beneficjenci działań: wdrażanie lokalnych strategii rozwoju oraz wdrażanie projektów współpracy otrzymają zaliczki, jeżeli nie będą wnioskowali o wyprzedzające finansowanie we wniosku o przyznanie pomocy.

Podobał się artykuł? Podziel się!