Ministerstwo Spraw Zagranicznych przedstawiło „Informację dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec - grudzień 2012 r. (podczas prezydencji cypryjskiej)”. Na najbliższym posiedzeniu zajmie się nią Sejm.

W informacji znalazł się rozdział poświęcony polityce rolnej. MSZ informuje, że w ciągu 2. półrocza 2012 r. odbyło się kilkadziesiąt posiedzeń, na których omawiano projekty istotnych dla polityki rolnej rozporządzeń. Kluczowe jest jednak stwierdzenie, że do przyjęcia rozstrzygnięć dotyczących WPR potrzebne jest rozstrzygnięcie dotyczące budżetu. Nie nastąpiło ono. W tej sytuacji prezydencja cypryjska zakończyła się przyjęciem raportu zawierającego listę spraw otwartych. Na wniosek Polski dopisano do niej możliwość stosowania systemu SAPS. „Jednocześnie dla Polski istotne jest, aby państwa członkowskie stosujące uproszczony system płatności bezpośrednich (SAPS) miały możliwość jego dalszego stosowania, bez uszczerbku dla możliwości uczestnictwa w takich nowych elementach systemu płatności jak wsparcie dla małych gospodarstw i młodych rolników.”

Niestety nie ma dobrych wiadomości, jeśli chodzi o dopłaty bezpośrednie: „Pomimo starań Polski oraz kilku innych delegacji, prezydencja cypryjska nie podjęła jednak konkretnych działań w kierunku jak najszybszego zrównania płatności, czy zmian w zasadach realizacji płatności powiązanej (ponad 10 proc. koperty na realizację tego mechanizmu, włączenie tytoniu, trzody chlewnej).”

Nasz kraj zaakceptował propozycję prezydencji cypryjskiej, dotyczącą możliwości różnicowania wysokości wsparcia również w nowych państwach członkowskich, a także zmian dotyczących płatności dla młodego rolnika, w tym także zagospodarowania niewykorzystanych środków. Uwzględniono też polską propozycję dotyczącą zasad obliczania płatności dla małych gospodarstw.

MSZ informuje też, że wiele ze zmian dotyczących propozycji zazieleniania, przyjętych przez prezydencję, "można ocenić jako zgodne z interesem Polski”.

Zgodne z interesami Polski jest również przyjęcie, że kary za nieprzestrzeganie „zazielenienia” powinny mieścić się w 30 proc. koperty przewidzianej na „zazielenienie”.

Podobał się artykuł? Podziel się!