Projekt ustawy krajobrazowej wzbudził kontrowersje propozycją umiejscowienia elektrowni wiatrowych w odległości co najmniej 3 km od zabudowań. Dzisiaj projektem ponownie zajmuje się podkomisja infrastruktury.

Gminy odpowiadają za rozwój lokalny, w tym również za kształtowanie lokalnej polityki energetycznej, zgodnej z zasadami ochrony środowiska, a narzucanie rozwiązań niezgodnych z interesem publicznym na poziomie lokalnym będzie pogwałceniem gwarancji konstytucyjnych przyznanych ustawą o samorządzie gminnym - podkreśla Związek Gmin Wiejskich w stanowisku przesłanym do Sejmu.

Ponadto związek skrytykował propozycję wprowadzenia przez władze województwa audytów krajobrazowych, w ramach których sejmiki uchwalą urbanistyczne zasady krajobrazu. Dokumenty te nie będą uzgadniane z gminami tylko kierowane do nich po zaopiniowanie. Brak opinii w terminie jednego miesiąca będzie uznawane za opinie pozytywną. Natomiast uwagi gmin mogą ale nie musza być uwzględniane.

Projekt nie przewiduje żadnych rekompensat dla gmin z tytułu wprowadzonych ograniczeń z powodu ochrony przyrody i krajobrazu. Rekompensaty nie są też przewidziane dla właścicieli gruntów i obiektów, które z tego powodu utracą swoją wartość.

Związek pozytywnie zaopiniowal natomiast propozycję dotyczące ograniczenia plasowania reklam. 

Podobał się artykuł? Podziel się!