Sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyjęła dezyderat skierowany do premiera w sprawie sytuacji na rynku chmielarskim.

Posłowie wysłuchali  informacji ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat aktualnej sytuacji na rynku chmielu i opinii producentów chmielu. Obecni na posiedzeniu przedstawiciele organizacji producentów chmielu wskazali na trudną sytuację tej branży i konieczność podjęcia działań w celu jej poprawy i ustabilizowania.

W efekcie dyskusji przyjęto dezyderat, wzywający rząd do działań mających na celu:

- ustabilizowanie rynku chmielarskiego w kraju i poprawę opłacalności produkcji, wypracowanie spójnego systemu wieloletnich umów kontraktacyjnych, które będą honorowane przez zainteresowane strony,

- przeprowadzenie rozmów z przedstawicielami browarów z udziałem plantatorów chmielu oraz przetwórców surowca,

- kreowanie polityki, która doprowadzi do oparcia produkcji piwa w Polsce w znacznej części na surowcach krajowych,

- regularne przedstawianie polskiej opinii publicznej, na podstawie danych pozyskanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, informacji o wielkości importu surowca chmielowego przez poszczególne koncerny piwowarskie, z jednoczesnym wykazaniem procentowego udziału surowca polskiego w produkcji danych koncernów,

- rozważenie możliwości wprowadzenia ochrony prawnej oznaczenia geograficznego „Polski Chmiel”, na wzór rozwiązań wypracowanych w innych krajach Unii Europejskiej, jako elementu zachęcającego producentów piwa do wykorzystania w produkcji chmielu pochodzącego od polskich producentów,

- wsparcie działań mających na celu konsolidację sektorów: chmielarskiego i piwowarskiego w Polsce,

- przygotowanie informacji dotyczącej struktury asortymentowej surowca chmielowego w celu dostosowania upraw do potrzeby działających w Polsce browarów,

- podjęcie przez rząd działań zgodnie z art.13 rozporządzenia Rady (WE) nr 1952/2005 z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków chmielu

(art. ten głosi: W przypadku zaistnienia ryzyka powstania nadwyżek lub ryzyka zakłócenia struktury zaopatrzenia rynku, Rada, stanowiąc na wniosek Komisji większością kwalifikowaną, może podjąć właściwe środki w celu zapobieżenia destabilizacji rynku. Środki te mogą, w szczególności, przyjąć formę działań dotyczących: a) potencjału produkcyjnego; b) wielkości podaży; c) warunków wprowadzania do obrotu.),

- przeprowadzenie kontroli browarów pod kątem przestrzegania przepisów dotyczących certyfikacji chmielu na podstawie art. 5 w/w rozporządzenia.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zauważając trudną sytuację producentów chmielu wnosi o wprowadzenie w życie wniosków zawartych w dezyderacie - napisali posłowie.

Podobał się artykuł? Podziel się!