Dziś sprawą tą będzie się zajmować senacka Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

- Ustawę przyjęto w brzmieniu odbiegającym od intencji Senatu. Czy uchwalona ustawa może kończyć temat uregulowania sprzedaży bezpośredniej artykułów przetworzonych od rolnika? – pytamy senatora Jerzego Chróścikowskiego.

- Jest problem – mówi senator. - W Senacie planowaliśmy zupełnie coś innego – chodziło nam o to, aby nie opodatkowywać rolników za sprzedaż artykułów przetworzonych, o ile pochodzą z tego, co rolnik wyhodował we własnym gospodarstwie. Nie powinno się dodatkowo obciążać rolników, skoro już płacą podatek rolny. Senat proponował ulgę, zwolnienie z podatku do kwoty 7 tys. zł, w Sejmie proponowano nawet zwiększyć tę kwotę do 30 tys. zł. Przy tych drobnych rolnikach, którzy przetwarzaliby niewielkie ilości, nie potrzeba byłoby wprowadzać księgowości, rozliczeń. Teraz wielu rolników nie skorzysta z tej możliwości sprzedaży. Obecny kształt ustawy to wyeliminowanie drobnych rolników, którzy mogliby wytwarzać w swoim gospodarstwie drobne ilości żywności. Jeśli teraz będą się musieli zarejestrować jako ryczałtowcy i mieć na głowie Urząd Kontroli Skarbowej, terminy - to wielu z nich nie podejmie się takiej działalności. To próba ograniczenia dostępu do sprzedaży bezpośredniej do pewnej tylko grupy rolników. W Senacie zgłosimy poprawki przywracające kwotę wolną od podatku i znoszące opodatkowanie podatkiem ryczałtowym.

- A jak można ocenić włączenie do tego uregulowania kwestii podatkowych dotyczących producentów rolnych prowadzących działy specjalne produkcji rolnej? I jakie skutki finansowe może mieć wprowadzenie tego nowego opodatkowania?

- Ta ustawa narusza prawodawstwo – wykracza poza zakres podany przez wnioskodawców i może być z tego powodu zaskarżona, czy ktoś to zrobi - zobaczymy. Ustawa nie jest jeszcze przyjęta, zobaczymy, jaki będzie jej ostateczny kształt. Wejście w życie ustawy zaplanowano na 1 stycznia 2016 roku, można ją jeszcze poprawiać. Jest wiele niewiadomych – nie znamy rozporządzeń, nie wiemy, jakie instrukcje trzeba będzie wypełniać. Nie wiemy, czy będzie tu obowiązywała uproszczona procedura, czy coś tak skomplikowanego jak HACAP. Jest wiele niewiadomych, trzeba to przeanalizować. Są wątpliwości prawne i niezrealizowane oczekiwania finansowe. Dlaczego rolnik – który już zapłacił podatek rolny za to, że produkuje – ma jeszcze płacić podatek dochodowy. Dlatego, że przetworzył? Przecież nie jest to zagrożenie dla konkurencji czy wielkich sieci.