- W stosunku do zdecydowanej większości rolników prowadzących działalność niewielkich rozmiarów najkorzystniejsze będzie opodatkowanie według norm szacunkowych zgodnie z art. 24 ust 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ze względu na znaczne ułatwienie ustalania dochodu związane z zastosowaniem metody szacunkowej, a także względnie niewysokie obciążenie podatkiem - informuje Tomasz Pawłowski, konsultant firmy podatkowej TPA Horwath.

Uważa on ponadto, że dochody z działów specjalnych produkcji rolnej mogą być również ustalane według zasad, jakie obowiązują przy ustalaniu przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Podatnik ma bowiem prawo do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, bądź ksiąg rachunkowych (pełna księgowość). Ustalanie dochodu następuje w tym przypadku poprzez pomniejszenie przychodu o koszty prowadzonej działalności, z uwzględnieniem powstałych w ciągu roku zmian w stadzie zwierząt, co skutkuje powiązaniem wysokości podatku z rzeczywiście uzyskiwanymi dochodami. Jednak prowadzenie ksiąg skutkuje dodatkowymi obowiązkami formalnymi w zakresie prowadzenia dokumentacji. Może się jednak okazać korzystne finansowo, w szczególności jeżeli dojdą do skutku plany Ministerstwa Finansów zakładające znaczne podwyższenie norm szacunkowych. Wówczas prowadzenie ksiąg może przynieść wymierne korzyści rolnikom prowadzącym działalność większych rozmiarów lub planującym nowe inwestycje, ze względu na możliwość pomniejszenia przychodów o poniesione koszty inwestycyjne. Ustalenie dochodu według norm szacunkowych wyklucza taką możliwość.

- Dla podatników osiągających wysokie dochody z działalności wybór ksiąg podatkowych może być również korzystny ze względu na możliwość zastosowania podatku liniowego zgodnie z art. 30c ustawy o PDOF. W tym przypadku podatek nie będzie ustalany według skali, ale całość dochodów będzie opodatkowana według stawki w wysokości 19 proc. Zastosowanie podatku liniowego wyłącza jednakże możliwość stosowania ulg przykładowo pozwalających na wspólne rozliczanie podatku przez małżonków oraz dla osób samotnie wychowujących dzieci - przekonuje Pawłowski.

Wobec powyższego należy stwierdzić, iż ewentualne korzyści wynikające z wyboru metody opodatkowania są zawsze uzależnione od konkretnych warunków prowadzonej działalności i wymagają gruntownej analizy. Rada Ministrów zrezygnowała co prawda z polityki przyspieszonego podwyższania norm szacunkowych o 50 proc., co jednak nie znaczy, iż projekty takie nie pojawią się w przyszłości. Z tego też względu rolnicy powinni przeprowadzić szczegółowe kalkulacje w zakresie dotychczasowych obciążeń podatkowych w porównaniu z innymi metodami opodatkowania przy uwzględnieniu planowanych inwestycji.

Ministerstwo Finansów przedkładając swój projekt chciało wprowadzić bardzo poważne zmiany. Dotykałyby one głównie drobnych rolników. Ponadto limity przychodów, po których należałoby prowadzić księgi podatkowe wzrosłyby odpowiednio do 300 tys. euro w 2013 roku i do 150 tys. euro w 2014 r. Obecnie takowych limitów nie ma w ogóle. 

Podobał się artykuł? Podziel się!