- Przyjęcie proponowanych zmian w ustawie z dnia 7 września 2007 r. umożliwi zbywanie, w tym wypadku przeniesienie, nieruchomości rolnych przez przedsiębiorstwo górnicze na rzecz Skarbu Państwa, państwowej osoby prawnej czy przedsiębiorstwa górniczego – informowała poseł sprawozdawca Ewa Malik.

I tylko tyle było do zrobienia – ale właśnie to rozwiązanie stało się okazją do wypowiedzi na temat ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego i ograniczeń w sprzedaży ziemi.

A jakich gruntów dotyczył problem? Otóż takich, które niby są rolne, ale od dziesięcioleci – np. przez 70 lat – służą jako miejsce do składowania odpadów pokopalnianych, np. skał.

Poseł Jolanta Hibner z PO uznała więc za celowe wskazanie, że  jest to „niezgodne z prawem o użytkowaniu gruntów rolnych”. - Niezrozumiałe jest, dlaczego, jeżeli mamy grunty rolne na terenie kopalni, przedsiębiorstwa górniczego, nie mogłoby to być odrolnione. Można by było też zrobić to szybko, nie wywołałoby to innych skutków prawnych – można by było to zrobić i nie byłoby problemu - dowodziła.

Ustosunkował się do tej wypowiedzi poseł Krzysztof Sitarski, klub Kukiz’15.

- Chciałbym odnieść się do tego w krótkich górniczych słowach - stwierdził. - Punkt wprowadzający zbywanie na rzecz przedsiębiorstwa górniczego przez przedsiębiorstwo górnicze kopalni, zakładu górniczego lub jego oznaczonej części, w skład której wchodzą nieruchomości rolne, dotyczy – jakżeby inaczej – połączenia spółek węglowych, konkretnie Katowickiego Holdingu Węglowego z Polską Grupą Górniczą. Ze względu na obecne uwarunkowania prawne dotyczące obrotu ziemią rolną zahamowałoby to proces połączenia spółek. Skutkowałoby to tym, że sam proces połączenia KHW z PGG zostałby wstrzymany, a co za tym idzie 13 tys. osób w przemyśle górniczym byłoby pozbawionych środków do życia w następnym miesiącu. Dlatego jest taka potrzeba. Sprawa odrolnienia gruntów rolnych, o których tu słyszałem. Dlaczego rząd nie odrolni gruntów rolnych, które są w posiadaniu zakładów górniczych, dlaczego tego nie zrobi? Mam pytanie, dlaczego to nie zostało zrobione przez ostatnich nawet nie kilka, tylko kilkadziesiąt lat, bo naprawdę sprawa jest bardzo zaszła w tym momencie.