W 2015 r. zostało ubezpieczonych z dopłatą z budżetu państwa 2.823.606,29 ha upraw rolnych, tj.:

•             zbóż                                 1.568.260,71 ha

•             kukurydzy                           299.853,23 ha

•             rzepaku                                787.808,41 ha

•             rzepiku                                         55,60 ha

•             chmielu                                    1.257,62 ha

•             tytoniu                                      6.407,32 ha

•             warzyw gruntowych               16.050,64 ha

•             drzew i krzewów owocowych  1.439,08 ha

•             truskawek                                    554,54 ha

•             ziemniaków                            17.137,96 ha

•             buraków cukrowych               48.949,16 ha

•             roślin strączkowych                62.791,59 ha

•             owoców                                    13.040,43 ha.

W I półroczu 2016 r. ubezpieczono 1.225.000 ha upraw rolnych, czyli mniej niż połowę tego, co w 2015 roku. Dokładne powierzchnie poszczególnych gatunków rolnych będą znane w lutym 2017 r. po złożeniu przez zakłady ubezpieczeń sprawozdań rzeczowych i finansowych z realizacji umów zawartych na 2016 r. – informuje Ministerstwo Rolnictwa. Ale trudno spodziewać się, że dane te będą rewelacyjne – pieniędzy na dopłaty do składek nie wystarczyło w tym roku nawet do listopada, ale nie z powodu nadzwyczajnego zainteresowania rolników polisami, tylko z powodu podwyższenia składek przez ubezpieczycieli.

Dopłata państwa do 1 ubezpieczonego hektara wzrosła z ok. 61 zł w 2015 do 80 zł w pierwszym półroczu 2016 roku – przy spadku liczby ubezpieczonych hektarów.

Więcej: Czy w przyszłym roku łatwiej będzie o ubezpieczenie?