Poseł Maciej Małecki zadał w Sejmie pytanie dotyczące pracy cudzoziemców, jak ocenił, dotyczące niepokojących informacji o procederze mającym znamiona handlu ludźmi, pracownikami sezonowymi ze Wschodu.

Zgodnie z rozporządzeniem ministra pracy i polityki społecznej z 20 lipca 2011 r., obywatele pięciu państw: Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy, a od 2014 r. także Armenii, mogą wykonywać pracę w Polsce bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę, pod warunkiem że podmiot powierzający wykonywanie pracy zarejestrował w powiatowym urzędzie pracy oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy. To oświadczenie jest podstawą do ubiegania się przez tego obywatela o wizę.

Z pracy robotników sezonowych korzystają głównie ogrodnicy.

- Na podstawie zaproszeń od konkretnych gospodarzy cudzoziemcy w polskich konsulatach otrzymują tzw. wizy pracownicze, a potem dowożeni są do Polski autokarami – mówił poseł. - I tu, proszę państwa, pojawia się problem, bowiem przewoźnicy z trasy dzwonią do polskich producentów rolnych, do rolników, żądając specjalnej opłaty za każdego przywiezionego pracownika. Gospodarz, który odmówi płacenia tego haraczu, zostaje w sezonie bez pracowników. Co więcej, część tych cudzoziemców na podstawie legalnych dokumentów wjazdowych do Polski jest transferowana do innych krajów Unii. Znajdują pracę, najczęściej na czarno, na budowach lub plantacjach w Niemczech, w innych krajach. Według informacji od rolników ten proceder odbywa się na skalę przemysłową, bo tylko z powiatu płońskiego rocznie wychodzi ok. 25 tys. zaproszeń.

Dlatego poseł sformułował pod adresem rządu pytania:

 - Co dzieje się w sytuacji, kiedy pracownik zagraniczny nie zgłosił się do pracy w Polsce w oznaczonym terminie? Panie ministrze, czy to Polska ponosi koszty deportacji cudzoziemców z Ukrainy, Białorusi, Rosji, Mołdawii, jeśli zostaną złapani na nielegalnej pracy w kraju Unii, a wjechali tam na podstawie legalnych dokumentów wydanych przez Polskę? Czy ministerstwo pracy ma wiedzę na temat skali tego problemu, jaka jest skala tego problemu i jak pan zamierza rozwiązać ten problem? Czy pana resort podejmował działania w celu skierowania tej oferty pracy sezonowej do osób bezrobotnych z Polski?