W nowym rozporządzeniu w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji sądowej – jak się przewiduje – wyłączeniu spod egzekucji podlegać będzie:

1.       Stado podstawowe zwierząt gospodarskich:

a)       bydła mlecznego

b)      bydła mięsnego

c)       koni

d)      kóz

e)      owiec

f)        świń

g)       drobiu

h)      zwierząt futerkowych

i)        innych gatunków, stanowiących podstawę produkcji zwierzęcej w gospodarstwie rolnym dłużnika;

2.       zwierzęta gospodarskie, poza stadem podstawowym, w drugiej połowie okresu ciąży i w okresie odchowu potomstwa oraz potomstwo w okresie:

a)       źrebięta do 6 miesięcy

b)      cielęta do 4 miesięcy

c)       jagnięta do 3 miesięcy

d)      prosięta do 2 miesięcy

e)      koźlęta do 5 miesięcy.

3.       Stado użytkowe drobiu, co do którego zawarto umowę na dostawę ptaków z tego stada lub produktów pochodzących od tych ptaków;

4.       Zwierzęta futerkowe, co do których hodowca zawarł umowę na dostawę skór tych zwierząt;

5.       Rodziny pszczele wraz z ulami

6.       Podstawowe maszyny, narzędzia i urządzenia rolnicze, w ilości niezbędnej do pracy w gospodarstwie, w tym ciągniki rolnicze wraz z maszynami i sprzętem współpracującym, samobieżne maszyny rolnicze niezbędne do uprawy, pielęgnacji, zbioru i transportu ziemiopłodów;

7.       Silosy na zboża i pasze;

8.       Zapasy paliwa i części zamienne, niezbędne do normalnej pracy ciągnika i maszyn rolniczych, na okres niezbędny do zakończenia cyklu produkcyjnego;

9.       Materiał siewny, zboże i inne ziemiopłody niezbędne do siewów lub sadzenia w gospodarstwie rolnym dłużnika, w ilości niezbędnej w danym roku gospodarczym;

10.   Zapasy opału na okres 6 miesięcy;

11.   Nawozy, środki ochrony roślin oraz środki wspomagające uprawę roślin, w ilości niezbędnej na dany rok gospodarczy dla gospodarstwa rolnego dłużnika;

12.   Zapasy paszy i ściółki dla inwentarza wymienionego w pkt. 1-4, do najbliższych zbiorów;