Rolnicy dziwią się, że postępowanie wobec zagrożenia ASF jest różne na różnym terenie. Jeden lekarz powiatowy weterynarii chętnie wybija świnie w okolicy, w której znaleziono dzika z wirusem ASF, inny – 5 km dalej – już tak zapobiegliwy nie jest. Nadgorliwość czy lekceważenie?

Zapytaliśmy w MRiRW, dlaczego tak jest. „Różnie postępuje się w tej samej sytuacji po znalezieniu dzika z ASF w różnych powiatach - rolnicy informują, że po znalezieniu dzików z wirusem w miejscowościach Konstantynów, Droblin i w gm. Zalesie wybito świnie w promieniu 3-5 km, natomiast w miejscowości Huszlew - nie; ile kosztowały takie profilaktyczne  uboje i ile ich było w kraju?”

MRiRW wyjaśnia:

„Zwalczanie afrykańskiego pomoru świń odbywa się w szczególności na podstawie przepisów:

-              ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt;

-              rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015  r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. poz.754).

Powiatowy Lekarz Weterynarii zwalczając ASF stosuje środki, przewidziane w ww. ustawie i ma możliwość wydania aktu prawa miejscowego. Jeżeli konieczne jest zastosowanie wskazanych w ustawie środków na obszarze większym niż obszar powiatu, wówczas powiatowy lekarz weterynarii informuje wojewódzkiego lekarza weterynarii, który występuje z wnioskiem do Wojewody.

Powiatowy lekarz weterynarii ma do dyspozycji szeroki katalog środków administracyjnych umożliwiających mu wykrywanie i likwidowanie takie samej choroby zakaźnej nie zawsze w ten sam sposób. Postępowanie i wybór zastosowanych środków jest uzależniony od oceny sytuacji, której dokonuje właściwy miejscowo powiatowy lekarz weterynarii.

W związku z powyższym w przedmiotowych przypadkach, przy stwierdzeniu wystąpienia ASF u dzików, jak również ASF u świń, dokonano zabicia świń w gospodarstwach położonych w obszarze zapowietrzonym i/lub zagrożonym, które zostały wyznaczone wokół ogniska ASF lub w gospodarstwach o niewystarczającym stopniu bioasekuracji, położonych na obszarze o promieniu ok 3 km od stwierdzonych przypadków ASF u dzików.