Główny lekarz weterynarii Janusz Związek poinformował posłów z sejmowej Komisji Rolnictwa o tym, jak wirus ASF zbliżał się do granic Polski.

- Jeżeli chodzi o liczbę ognisk choroby w Rosji, to na styczeń było to 598 ognisk - powiedział. - Afrykański pomór świń, jak wiadomo, wyszedł z Gruzji. Dostał się do Rosji, potem dotarł aż pod Murmańsk, a następnie przeszedł na Białoruś. Natomiast niebezpieczne jest to, co mamy jako OIE (zresztą Polska jest członkiem-założycielem Światowej Organizacji Zdrowia ds. Zwierząt), to jest to, że na Białorusi mamy tylko dwa przypadki ASF, zgłoszone do OIE. W dodatku to są przypadki występujące u świń, a innych przypadków nie ma.

Może to świadczyć o tym, że – w odróżnieniu od Polski – na wschodzie od naszego kraju nikt nie przejmuje się zachorowaniami u dzików.

- Białorusini twierdzą, że redukują dziki, ale nie mają ani jednego przypadku ASF u dzików – mówił Związek. - Natomiast praktycznie Rosja ujawnia, że na granicy Białorusi z Rosją są dziki chore i padnięte. Podobnie jak ten jeden dzik w przypadku Litwy, też był niecałe 4 km od granicy z Białorusią północną. Nasze dziki znaleziono blisko granicy – pierwszego w odległości niecałych 900 metrów, a drugiego około 3 km od granicy. A więc to daje dużo do myślenia.

Czy stwierdzenie ASF u dzika daje podstawy do stwierdzenia wystąpienia choroby?

Rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 23 czerwca 2004 r.  w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń przewiduje, że przepisów dotyczących gospodarstw hodujących świnie, wprowadzających w nich obostrzenia związane z podejrzeniem choroby, oraz przepisów zawierających obostrzenia w obszarze zapowietrzonym i zagrożonym nie stosuje się do przypadków podejrzenia lub stwierdzenia choroby:

1)w rzeźni lub w środkach transportu;

2)u dzików.

W paragrafie 18 tego rozporządzenia przewidziano następujące postępowanie w przypadku wystąpienia ASF u dzików:

„Powiatowy lekarz weterynarii niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia o podejrzeniu choroby u dzików:

1)powiadamia o tym fakcie posiadaczy świń i myśliwych;

2)podejmuje czynności mające na celu stwierdzenie albo wykluczenie choroby, w szczególności przeprowadza badanie laboratoryjne próbek pobranych ze wszystkich odstrzelonych lub padłych dzików.