Poseł Piotr Polak z Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość podkreślił w debacie, że po raz kolejny tryb pracy nad ustawami dotyczącymi rolnictwa uniemożliwia posłom dogłębne zapoznanie się z problemem: - Dlaczego dopiero teraz, mając na względzie datę 15 marca 2013 r., od tego bowiem dnia rolnicy mogą składać nowe wnioski o dopłaty na kolejny okres, tym tematem się, Wysoka Izbo, zajmujemy? Przypomnę, że 5 lipca ub. roku minister rolnictwa wystąpił do Rady Ministrów z wnioskiem o umieszczenie projektu ustawy w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów. Niestety dopiero po czterech miesiącach, 13 listopada ub. roku, do tego wykazu prac legislacyjnych projekt został włączony. Co działo się z projektem przez te cztery miesiące? Wiem, że premier Tusk rolnictwem się specjalnie nie interesuje, ale żeby aż cztery miesiące czekał i łaskawie wprowadził projekt do wspomnianego wykazu? Minęły znów ponad dwa miesiące i wczoraj, 23 stycznia, projekt wpłynął do Sejmu. Dzisiaj na posiedzeniu komisji odbyło się pierwsze czytanie.

Z taką opinią zgodził się też poseł Romuald Ajchler, który przypomniał, że „identyczna sytuacja miała miejsce wtedy, kiedy rozpatrywano m.in. projekt ustawy, która sankcjonowała modulację czy rozporządzenie Komisji Europejskiej”: - Przy tej okazji można narobić wiele błędów, można nie dopatrzyć szeregu kwestii, bo jestem przekonany, że analiza tego projektu została dokonana przez posłów tylko powierzchownie. Wysoka Izbo, zdaję sobie również sprawę z tego, że odpowiedzialność za to wszystko bierze na siebie koalicja rządząca, Polskie Stronnictwo Ludowe i Platforma Obywatelska.

Zdaniem posła Piotra Polaka, niepokojące jest uzależnienie wypłacenia nowego wsparcia od sytuacji budżetu na 2014 r.

- Co będzie, gdy minister finansów nie zechce przyjąć założeń budżetowych korzystnych dla polskich rolników i nie porozumie się z ministrem rolnictwa? – pytał. - Odpowiedź jest prosta: maksymalna wysokość płatności, na jaką zezwala Komisja Europejska, nie będzie zrealizowana, a rolnicy dostaną mniejsze dopłaty. Wobec powyższego, mając na względzie dobro rolników oraz pewność uzyskania przez nich płatności uzupełniających w roku 2013 w maksymalnej wysokości, na jaką pozwala Komisja Europejska, składamy stosowną poprawkę gwarantującą taką pewność i maksymalnie wysokie płatności. Głosowanie nad całością ustawy uzależniamy od poparcia naszej poprawki.