Produkty powinny być dostarczone odbiorcy osobiście przez rolników, bądź z wykorzystaniem poczty tradycyjnej i kuriera. Nie wszystkie jednak produkty mogą być przesyłane do konsumenta pocztą. Przykładowo wyroby mięsne muszą być dostarczane osobiście w warunkach chłodniczych.

Sprzedaż bezpośrednia nie zezwala jednak na przetwórstwo - obowiązujące przepisy czynią wyjątek dla kiszenia i suszenia. Sprzedaż bezpośrednia dopuszczona jest na terenie województwa, w którym prowadzona jest produkcja pierwotna lub na terenie województw przyległych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami mleko musi być wlewane w obecności konsumenta do jego własnego pojemnika.

Reguluje te sprawy rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 6 czerwca 2007 w sprawie dostaw bezpośrednich środków spożywczych i i rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 29 grudnia 2006 roku w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej.

Trzeba też pamiętać, że sprzedaż bezpośrednia obejmuje wyłącznie produkty własne sprzedawane konsumentowi końcowemu.


Podobał się artykuł? Podziel się!