PRZEGLĄD PRASY: Nadesłane pytanie do redakcji gazety: Jestem rolnikiem i chciałbym się zarejestrować dla cełów VAT, a następnie jako zarejestrowany podatnik dokonać zakupu maszyn rolniczych. Czy będę mógł uzyskać zwrot VAT?

Rolnik ryczałtowy dokonujący dostawy produktów rolnych lub świadczący usługi rolnicze, które są zwolnione z VAT, może zrezygnować z tego zwolnienia, jeśli w poprzednim roku podatkowym dokonał sprzedaży produktów rolnych oraz świadczeń usług rolniczych na kwotę netto przekraczającą 20 tys. zł, a ponadto STANGRECIAK-dokona zgłoszenia rejestracyjnego w Urzędzie Skarbowym (na specjalnym prawnik, dział druku udostępnionym przez naczelnika prawny Auxilium US) oraz zobowiąże się do prowadzenia ewidencji sprzedaży i ewidencji zakupów środków do produkcji rolniczej i produktów rolnych.

Rolnik rozliczający podatek VAT na zasadach ogólnych otrzymuje zwrot pełnej kwoty podatku VAT naliczonego w cenach towarów do produkcji rolnej pomniejszony o podatek należny zawarty w kwotach należnych rolnikowi z tytułu sprzedawanych przez niego produktów rolnych.

Kwota wynikająca z różnicy podatku należnego i naliczonego jest wypłacana przez US na rachunek bankowy rolnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju wskazanym w zgłoszeniu identyfikacyjnym w terminie 60 dni od dnia złożenia rozliczenia przez podatnika. Jeżeli zasadność zwrotu wymaga dodatkowego sprawdzenia, naczelnik urzędu skarbowego może przedłużyć ten termin do czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego. Jeżeli przeprowadzone postępowanie wykaże zasadność zwrotu, urząd skarbowy wypłaca podatnikowi należną kwotę wraz z odsetkami w wysokości odpowiadającej opłacie prolongacyjnej stosowanej w przypadku odroczenia płatności podatku lub jego rozłożenia na raty. (ŁZ)

PODSTAWA PRAWNA
Art. 86 ust. 1, art. 87 ust. 1,2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów I usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).

Źródło: Gazeta Prawna

Podobał się artykuł? Podziel się!