W sprawie uregulowania wycinki drzew jest wciąż więcej pytań, niż klarownych rozstrzygnięć.

Posłowie, chcąc ratować nowelizację ustawy o ochronie przyrody, która od początku tego roku pozwala osobie fizycznej bez ograniczeń wyciąć drzewo na własnej działce w celach niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wprowadzili 7 kwietnia zapis, mający w intencji pomysłodawców chronić drzewa przed masową wycinką w celu prowadzenia działalności gospodarczej na tak "oczyszczonej" działce.

Ostatecznie działalność gospodarczą postanowiono zawęzić do budowania w celu prowadzenia takiej działalności.

Z kolei, aby to kontrolować przez 5 lat, wprowadzono obowiązek zgłaszania chęci wycinki w gminie. Jeśli właściciel działki wystąpi w ciągu 5 lat na zgodę na budowanie, a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo – zapłaci za wycięcie.

Proste?

Darujmy sobie ocenę przepisu w części nieodnoszącej się do rolników. A co z tej nowelizacji wynika dla rolników? Otóż nic. Zapis wprowadzający obowiązek zgłaszania zamiaru wycięcia drzewa dotyczy art. 83f pkt 3a – czyli osoby indywidualnej, właściciela działki. Dotyczy więc też rolnika, ale tylko wtedy, gdy wycina drzewa jak każdy właściciel. Nie dotyczy już jednak rolnika jako rolnika – a sytuację taką, polegającą na dopuszczeniu wycinki prowadzonej przez rolnika w celu przywrócenia gruntu do użytkowania rolniczego – uregulowano w punkcie 3b.

Obowiązek zgłaszania chęci wycinki  (w przypadku pkt 3a) dotyczy zamiaru usunięcia drzewa, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm przekracza:

1) 100 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;

2) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Gmina ma w ciągu 14 dni dokonać oględzin i może, w drodze decyzji administracyjnej, w określonych przypadkach wnieść sprzeciw. Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli gmina nie wniosła sprzeciwu w tym terminie.

Wszystko to dotyczy wycinki prowadzonej przez właściciela.

Rolnika przywracającego rolnicze użytkowanie gruntu – już nie. I nie ma co do tego żadnych wątpliwości.

Zmiana wprowadzana w art. 83f została tak sformułowana: „W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3a, właściciel nieruchomości jest obowiązany dokonać zgłoszenia do organu (...).”