PRZEGLĄD PRASY: Nie. Rolnik ryczałtowy to rolnik dokonujący dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczący usługi rolnicze, korzystający ze zwolnienia od podatku, z wyjątkiem rolnika obowiązanego do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Rolnik ryczałtowy dostarczając produkty rolne jest zwolniony z obowiązku: wystawiania faktur, prowadzenia ewidencji dostaw i nabyć towarów i usług, składania w urzędzie skarbowym deklaracji podatkowej oraz dokonania zgłoszenia rejestracyjnego do celów VAT.

Jedynie w przypadku nabycia towarów dla prowadzonej działalność rolniczej z innych państw Unii obowiązany jest prowadzić ewidencję, na podstawie której można określić wartość nabywanych towarów. Prowadzenie ewidencji powinno zapewnić wskazanie dnia, w którym wartość nabywanych przez rolnika towarów przekroczy kwotę wyrażoną w złotych odpowiadającą równowartości 10 tys. euro.

PODSTAWA PRAWNA
Podobał się artykuł? Podziel się!