Odszkodowania powinien wypłacać budżet państwa – można przeczytać w opinii Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych, w sprawie „Prawa o organizmach genetycznie zmodyfikowanych” i „Rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków uprawy roślin genetycznie zmodyfikowanych.

Związek uważa, że nie ma konieczności ustalania żadnych dodatkowych obowiązków związanych z określaniem w akcie prawnym zasad dotyczących stref izolacyjnych pomiędzy uprawami konwencjonalnymi, genetycznie zmodyfikowanymi i ekologicznymi. Apelujemy o przyjęcie modelu przyjętego i doskonale funkcjonującego w Hiszpanii, gdzie rolnicy, stosują się do zaleceń firm nasiennych, a  nie mają administracyjnie ustalonych stref buforowych, a uprawy genetycznie zmodyfikowane koegzystują z uprawami konwencjonalnymi.

9 lutego odbędzie się Sejmie publiczne wysłuchanie argumentów zwolenników i przeciwników GMO w Polsce.

źródło: farmer.pl

OPINIA Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych

W sprawie:

  1. Prawo o organizmach genetycznie zmodyfikowanych
  2. Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków uprawy roślin genetycznie zmodyfikowanych