Zdaniem wielu posłów, na nikłe zainteresowanie możliwością preferencyjnego nabycia akcji spółki wpłynął fakt, że nie były znane zasady prywatyzacji.

Sławomir Zawiślak (PiS) pytał:

- To proszę o pisemną odpowiedź ministra skarbu, dlaczego nie wydano tych rozporządzeń, czy nie podpisano umowy, która by w jasny sposób precyzowała, na jakich warunkach mogą wykupić akcje rolnicy i załogi, bo rzeczywiście, tak na pierwszy rzut oka, można się przychylić do opinii pana przewodniczącego, że jeżeli się nie wie, na jakich warunkach można wykupić, to człowiek się trzy razy dłużej zastanawia. I z tego tytułu, w mojej opinii, znaczna część rolników tych akcji nie wykupiła, co spowodowało ten problem, o którym dzisiaj dyskutujemy.

Zdaniem Tomasza Lenkiewicza, wiceministra skarbu państwa, warunki umów są znane:

- Jeżeli chodzi o umowy, o których państwo mówiliście, to tak naprawdę strategiczne, najważniejsze warunki umów ujęte są w prospekcie, który był dostępny od 20 września. I wszystkie warunki, na jakich będziemy tworzyli umowy strategiczne, tam się znajdują.

W procesie prywatyzacji KSC – jak stwierdził Lenkiewicz - nie dopatrzono się dotąd nieprawidłowości, pomimo różnych sygnałów:

- W konsekwencji – tak jak powiedział pan przewodniczący – 9 marca, widząc te wszystkie zagrożenia, zgłosiliśmy do Centralnego Biura Antykorupcyjnego prośbę o to, żeby objęto całą tę transakcję, cały ten proces szczególnym nadzorem; z różnych względów – ze względu na interpelacje poselskie, ze względu na informacje, które uzyskujemy podczas spotkań i posiedzeń oraz własnej dyskusji. To tyle, jeśli chodzi o zagrożenia. Myślę, że MSP w tym względzie wyczerpało swoją rolę, ponieważ teraz poprosiliśmy, aby CBA informowało nas o każdym sygnale – udokumentowanym, udowodnionym, pewnym – który mógłby mieć wpływ na proces prywatyzacji Krajowej Spółki Cukrowej. Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy żadnej takiej informacji. W momencie, w którym pojawiłyby się takie zastrzeżenia, będziemy oczywiście współpracowali z CBA – i będziemy podejmowali odpowiednie działania w porozumieniu właśnie z tą służbą.