W toku głosowań odrzucono poprawki proponujące:

- aby ustawa nie miała charakteru przejściowego

- inne progi wysokości składek

- aby wysokość składki za rolników nieprowadzących działalności w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz za domowników tych rolników wynosiła 9 proc. wpłat z tytułu podatku rolnego . Wiceminister zdrowia Jakub Szulc stwierdził, że spowodowałoby to ubytek w dochodach Narodowego Funduszu Zdrowia i dotacji do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w wysokości około 1500 mln zł rocznie.

Przyjęto tylko jedną poprawkę, zgłoszoną przez posłów PSL, popartą przez Komisję Polityki Społecznej i Rodziny (z prac nad ustawą Sejm wykluczył Komisję Rolnictwa), aby ustawa nie dotyczyła rolników (grupa ok. 2500 osób) prowadzących działalność w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej i dodatkowo w gospodarstwie rolnym.

Podobał się artykuł? Podziel się!