Ledwie zamieściliśmy informację o miejscu siedzib Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, podanych w uzasadnieniu projektu rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie nadania statutu Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa, jak zadzwonił telefon.

Więcej: Gdzie będą siedziby KOWR? 

- Niby dlaczego śląski KOWR będzie w Mikołowie? Miało być inaczej. Czy to już pewne? – pytał rozczarowany czytelnik.

Nie pozostało nam nic innego, jak tylko przekazać te wątpliwości do MRiRW.

Dlaczego siedzibą KOWR dla województwa śląskiego będzie Mikołów? Wcześniej mówiono, że lokalizacja większości gospodarstw jest na północy tego województwa. Czy to dobra lokalizacja z punktu widzenia rolników? – pytałam, także w kontekście wypowiedzi posła Szymona Giżyńskiego, który w sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi mówił:

- Ten subregion częstochowski, czyli północne województwo śląskie, to 45% użytków rolnych całego województwa i otrzymuje 44% dopłat bezpośrednich. Tak jak powiedziałem, KRUS, Agencja Restrukturyzacji Rolnictwa, są na szczeblu regionalnym zlokalizowane w Częstochowie. Racjonalną i funkcjonalną koniecznością jest, aby nowy rolniczy kolos szczebla wojewódzkiego znalazł się w Częstochowie.

Więcej: Gdzie będą siedziby KOWR?

„Kolos” jednak trafił do Mikołowa. I jak się okazuje, nie stało się to przypadkiem.

Oto obszerne wyjaśnienie motywów takiej decyzji, nadesłane przez MRiRW:

„Wybór siedziby oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w województwie śląskim nastąpił po dokładnej analizie czynników, które powinny o tym decydować. Za wyborem Mikołowa jako siedziby OT KOWR w województwie śląskim przemawiały względy  finansowe, kadrowe, centralne położenie w regionie oraz możliwość wykorzystania istniejącej bazy lokalowej stanowiącej własność Skarbu Państwa. Ponadto znaczenie ma bezpośrednie sąsiedztwo Mikołowa ze stolicą województwa śląskiego – Katowicami.