22 maja br. w Dzienniku Urzędowym UE ukazała się decyzja wykonawcza Komisji Europejskiej zmieniająca poprzednią decyzję wykonawczą dotyczącą wsparcia finansowego Unii w niektórych państw członkowskich dla dobrowolnych badań w zakresie nadzoru nad stratami rodzin pszczelich – poinformowała FAMMU/FAPA.

Zmiana polega na przedłużeniu terminów realizacji programów badań z dnia 30 czerwca 2013 r. na dzień 30 września 2013 r. Niektóre państwa członkowskie złożyły wnioski o przedłużenie terminu, gdyż biorąc pod uwagę ich położenie geograficzne oraz warunki sezonowe, zrealizowanie programów przed 30 czerwca 2013 r. mogłoby kazać się niemożliwe.

Celem badań było zebranie wiarygodnych i porównywalnych danych dotyczących masowego ginięcia rojów pszczelich w UE. Na wsparcie projektów przeprowadzanych w 17 państwach członkowskich, w tym również w Polsce, Komisja Europejska przeznaczyła ok. 3,3 mln euro. Programy były realizowane od 1 kwietnia 2012 r. i są współfinansowane ze środków unijnych w wysokości 70 proc. kosztów kwalifikowanych. Maksymalna kwota wparcia unijnego dla Polski wynosi 254 108 euro.

Podobał się artykuł? Podziel się!