"Zasady wzajemnej zgodności" wdrażaliśmy stopniowo: najpierw od 1 stycznia 2009 r., wymogi związane z ochroną środowiska naturalnego oraz identyfikacją i rejestracją zwierząt, potem od 1 stycznia 2011 r., zasady dotyczące bezpieczeństwa żywności. Teraz od 1 stycznia 2013 r. przyszedł czas na dobrostan zwierząt.

Zasady, tzw. cross compliance, wdrożone są  w całej Unii Europejskiej, a muszą ich przestrzegać rolnicy, którzy otrzymują dopłaty bezpośrednie, bądź starają się o ich przyznanie, a także wszyscy beneficjenci otrzymujący wsparcie ONW, płatności rolnośrodowiskowe czy pomoc na zalesianie – przypomina ARiMR i przesyła informacje do rolników. „Nadrzędnym celem wymogów w zakresie dobrostanu zwierząt jest zapewnienie zwierzętom gospodarskim poszanowania, opieki i ochrony ze strony rolnika, jak również zaspokojenie wszystkich potrzeb biologicznych i możliwości naturalnego zachowania zwierząt. Chodzi o to, by zwierzęta gospodarskie nie były traktowane jak przedmiot produkcji, ale przede wszystkim jako istoty żyjące, które są zdolne do odczuwania cierpienia” – napisał we wstępie do  informacji minister rolnictwa Stanisław Kalemba, podkreślając, że zasady te były przez polskich rolników przestrzegane już wcześniej.

Podobał się artykuł? Podziel się!