Utworzenie i gromadzenie środków na wszystkich Funduszach Promocji, jest bez wątpienia konieczne i w pełni zasadne. Jednak z puli zgromadzonej ze składek rolników od każdej faktury za dostarczony przez nich produkt który wytworzył, zdarza się, że korzystają grupy przetwórców, którzy produkują swoje produkty, nie tylko z produktów polskich, ale również z importowanych (np. mięso z Danii czy koncentraty owocowe z Chin). W konsekwencji czego, ze środków zgromadzonych przez polskich rolników, promowane są produkty utworzone z surowców nie polskich, tylko z importu, uważa KRIR. 


W związku z powyższym samorząd rolniczy ponownie zgłosił wniosek do ministra, jako projektodawcy ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych, o takie znowelizowanie podstaw prawnych, aby środki płacone na Fundusze Promocji były również pobierane od produktów rolnych importowanych.


Beneficjenci zainteresowani realizacją przedsięwzięć podlegających dofinansowaniu z któregokolwiek z dziewięciu funduszy promocji zgłaszają, za pośrednictwem ARR, do właściwej komisji zarządzającej propozycję do planu finansowego.


Środki na ww. działania będą zapewniać branże, a dokładniej przedsiębiorcy:
● prowadzący działalność gospodarczą w zakresie uboju świń, bydła lub cieląt, koni, jagniąt lub owiec, drobiu, a także przetwórstwa na cele konsumpcyjne zbóż;
● będący podatnikami podatku od towarów i usług, którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie wywozu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej żywych świń, żywego bydła lub cieląt, żywych koni, jagniąt lub owiec oraz żywego drobiu; skupu owoców lub warzyw, lub ryb.

Wyżej wymienieni przedsiębiorcy przy zakupie każdego z towarów, od którego naliczane
są wpłaty na fundusze promocji, tj.:
● świń żywych,
● bydła i cieląt żywych,
● koni żywych,
● owiec żywych,
● zbóż,
● owoców i warzyw,
● drobiu żywego,
● ryb
są zobowiązani do naliczenia i pobrania od dostawcy (czyli od podmiotu, który zbywa na
ich rzecz ww. towary) wpłaty na fundusze promocji w wysokości 0,1 proc. wartości netto.

Podobał się artykuł? Podziel się!