Czy w projekcie ustawy jest stosowny zapis, czy też go nie ma? 

Ministerstwo rozwiewa wątpliwości:

„Maksymalną liczbę zwierząt w gospodarstwie, do których mogą zostać przyznane płatności związane do bydła i płatności związane do krów określa art. 16 ust. 3 i 4 projektowanej ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.

Zgodnie z projektowanymi przepisami, płatność do bydła ma być przyznawana maksymalnie do 30 sztuk zwierząt gatunku bydło domowe w wieku nie przekraczającym 24 miesięcy. Podobnie płatność do krów – ma być przyznawana maksymalnie do 30 sztuk samic gatunku bydło domowe w wieku powyżej 24 miesięcy.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że projekt ustawy wraz z uzasadnieniem i OSR w wersji przyjętej przez Radę Ministrów w dniu 30 grudnia 2014 r. jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji (http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/2/projekt/249950/katalog/249996).”

Podobał się artykuł? Podziel się!