20 listopada minister gospodarki opublikował nowe rozporządzenie dotyczące norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej.

16 proc. to znaczna podwyżka – w 2012 r. w stosunku do 2011 r. normy szacunkowe wzrosły tylko 7,5 proc. Wzrost w 2013 roku został ustalony na podstawie wzrostu cen, jaki miał miejsce w 2011 roku względem 2010 r. Właśnie o 15,9 proc. wzrósł roczny wskaźnik cen towarowej produkcji rolniczej, wyliczany przez GUS, co przełożyło się na wzrost norm szacunkowych.

Podwyżka nie jest jednakowa dla wszystkich – szczegóły w załączeniu. Nie dotknie np. osób prowadzących wylęgarnie kurcząt. W efekcie podwyżki norm, wpływy do budżetu państwa mają być o ok. 7,2 mln wyższe.

Normy szacunkowe to jeden ze sposobów rozliczania podatku w gospodarstwach prowadzących specjalną produkcję. Ich właściciele do końca listopada muszą zadeklarować, czy wybierają go, czy też będą prowadzić księgi podatkowe. Przyjmuje się, że rozliczanie podatku na postawie norm szacunkowych jest korzystniejsze dla tych osób, które mają dochody wyższe niż średnie – wtedy nie płacą podatku od zarobku wyższego niż przeciętny.

Podobał się artykuł? Podziel się!