Parlamentarzyści podkreślili, że elektroniczna identyfikacja bydła może przyczynić się do lepszego śledzenia i bezpieczeństwa żywności, jednakże ze względu na duże różnice w farmach bydła w UE, system elektronicznej identyfikacji zwierząt powinien pozostać na razie fakultatywny w państwach członkowskich - informuje FAMMU/FAPA.

Ponadto członkowie komitetu zaznaczyli, że kraje członkowskie opowiadające się za takim systemem powinny rozważyć negatywny wpływ jego wprowadzenia na drobnych producentów. Jednocześnie osoby odpowiedzialne za elektroniczną identyfikację powinny przejść odpowiednie przeszkolenie.

W ciągu pięciu lat od zmian w przyjętych przepisach, Komisja powinna dokonać przeglądu sytuacji, i jeśli zmiany będą potrzebne, wprowadzić obowiązkowe stosowanie elektronicznej identyfikacji bydła w całej Wspólnocie. Członkowie komitetu przyjęli także zmiany w przepisach odnośnie komputerowych baz danych, uwzględniających wprowadzenie technologii elektronicznej identyfikacji bydła.

Podobał się artykuł? Podziel się!