- Na pewno istotnym obszarem w zakresie energetyki prosumenckiej jest wytwarzanie energii elektrycznej z biogazu rolniczego – stwierdził w sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej Ministerstwa Gospodarki Janusz Pilitowski. -  Prawo energetyczne stworzyło mechanizmy wspierające wytwórców energii elektrycznej z biogazu rolniczego. To są zmiany, które zostały zapoczątkowane i zrealizowane jeszcze na przełomie roku 2010 i 2011. Prezes Agencji Rynku Rolnego prowadzi rejestr wytwórców biogazu rolniczego. Wśród instalacji zarejestrowanych w rejestrze biogazowni rolniczych dominują oczywiście duże instalacje, niemieszczące się w definicji mikro- i małych instalacji, ale też potencjalnie mogą taką działalność na podstawie tych regulacji prawnych realizować.

To co jest, dalece jednak nie zadowala rolników i nie umożliwia rozwoju biogazowni. Zdaniem dyrektora, już wkrótce nadejdą zmiany, które umożliwią rolnikom produkcję energii:

- Pewnego rodzaju punktem zwrotnym i punktem istotnym dla rozwoju energetyki prosumenckiej na obszarach wiejskich będą te zmiany, które niesie z sobą ustawa o odnawialnych źródłach energii. Wydaje się, że sama definicja mikroinstalacji, czy też samo prowadzenie działalności, czy wyłączenia z działalności gospodarczej określonych osób prawnych lub określonej formy prowadzonej działalności może mieć istotne znaczenie z punktu widzenia bodźców na rzecz rozwoju energetyki prosumenckiej.

Wczoraj PAP doniosła, że Sebastian Stępnicki z Departamentu Energii Odnawialnej w Ministerstwie Gospodarki poinformował podczas X konferencji Polskiego Kongresu Energii Odnawialnej, że  w tym lub w przyszłym tygodniu do laski marszałkowskiej powinien trafić rządowy projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE). PAP podała: „Celem projektu jest co najmniej 15-procentowy udział energii z OZE w końcowym zużyciu energii brutto w 2020 r. Projekt proponuje m.in. nowy system wsparcia dla OZE oparty o aukcje (od 2015 r.) oraz utrzymanie obecnego systemu wsparcia opartego na zielonych certyfikatach dla istniejących instalacji OZE (z możliwością przystąpienia do systemu aukcyjnego). (…) Jak akcentują przedstawiciele resortu gospodarki, projekt ustawy o OZE promuje energetykę prosumencką. Nie będzie do tego potrzebna koncesja, wystarczy wpis do rejestru. Nadwyżkę energii będzie można odsprzedać do sieci za 80 proc. ceny rynkowej.”

Jak mówił w KRiRW Pilitowski, na koniec roku 2013 było 40 mikroinstalacji prosumenckich - instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy zainstalowanej 233 kW. Ilość energii wprowadzonej do sieci z tychże instalacji fotowoltaicznych wyniosła ponad 5700 tys. kWh. W roku 2013 odnotowano ponad 120 tys. instalacji kolektorów słonecznych oraz około 150 instalacji fotowoltaicznych on- i offgridowych, które też potencjał w zakresie energetyki prosumenckiej na obszarach wiejskich powiększały.

Podobał się artykuł? Podziel się!