Senator Witold Gintowt-Dziewałtowski skierował projekt ustawy do pierwszego czytania w związku z interpelacjami wojewodów, marszałków województw przygranicznych. Zgłaszali oni nieprawidłowości podczas przewozu produktów rolnych, które według nich w większości przypadków nie posiadały wystarczających świadectw fitosanitarnych. Poprawka miałaby wprowadzić regulacje i zrównanie polskiego prawa z przepisami UE. Projekt przewiduje wprowadzenie wzmożonej kontroli sanitarnej na przejściach granicznych i w miejscach produkcyjnych. Kontrola ta obejmowała by również rozszerzenie opłat celnych i portowych. Wprowadzone poprawki zwiększają bezpieczeństwo i dają gwarancję, że nie będą sprowadzane z państw trzecich produkty o wątpliwym pochodzeniu.

Na posiedzeniu Komisji zostały także zgłoszone wnioski osób reprezentujących rolników. Problem dotyczy nie otrzymywania przez rolników dopłat do zakupu materiału siewnego. W regionie warmińsko-mazurskim proceder ten jest dość powszechny. Powodem zaistniałego stanu jest to, że przedsiębiorcy i inne podmioty sprzedające nie wpisali i nie zarejestrowali do ewidencji swojej działalności, co skutkuje zablokowaniem dotacji dla rolników. Dodatkowo PIORIN nałożyła na podmioty kary pieniężne z powodu niezgodnego z przepisami obrotu materiału siewnego bez jego wcześniejszego wpisu do ewidencji.

Na posiedzeniu Komisji został zgłoszony wniosek o przeprowadzeniu kontroli przez NIK w sprawie ustawy o budowie i modernizacji rynku biopaliw oraz o przekazanie informacji dotyczących relacji między eksportem a krajową produkcją komponentów na potrzeby biopaliw. Zgłaszane były także wnioski o zajęcie stanowiska Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie dopłat na rozwój rolnictwa ekologicznego i obszarów wiejskich na lata 2007- 2013. Dość znacznie wzrosła ilość środków na zalesienie gruntów oraz na obszarach wchodzących w skład parków krajobrazowych. Wnioskodawcy mieli zastrzeżenia odnośnie wspierania tylko wielkotowarowych gospodarstw z pominięciem tych mniejszych. W latach 2007-2013 program opiewał na kwotę 300 tys. euro na podniesienie wartości i modernizację małych i rodzinnych gospodarstw. Warunkiem otrzymania dotacji było 5-krotne zwiększenie wielkości ekonomicznej, co jest nie wykonalne w przypadku małych gospodarstw.

Podobał się artykuł? Podziel się!