W swoim raporcie francuska agencja ANSES wzywa do obniżyenia stosowania antybiotyków u zwierząt gospodarskich. Ograniczenie stosowania i często nadużywania leków w chowie zwierząt jest jedyną drogą do zmniejszenia oporności chorobotwórczych bakterii na antybiotyki.

Raport ANSES jest wynikiem decyzji rządu francuskiego w działaniu na cel zmniejszenia stosowania antybiotyków w medycynie weterynaryjnej zaplanowanym na lata 2012-2017.

Dokument przygotowany przez agencję zawiera wytyczne dla każdego sektora produkcji zwierzęcej, a te zalecenia posłużą do przygotowania ustawy w zakresie możliwości stosowania antybiotyków.

Zalecenia obejmują zaprzestanie prewencyjnego stosowania antybiotyków, zastrzegając tutaj też antybiotyki najnowszej generacji - cefalosporyny 3. I 4. generacji oraz fluorochinolony. Ustawa ma precyzyjnie opisywać i regulować możliwość stosowania antybiotyków w produkcji zwierzęcej.

Dodatkowo planowane jest bardziej celowane stosowanie antybiotyków, przy zwiększeniu wykorzystania antybiogramów weterynaryjnych.

Podobał się artykuł? Podziel się!