Jak zapowiedziano, dziś odbędzie się drugie czytanie projektu ustawy o funduszu sołeckim, który powstał w Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej w wyniku wspólnego rozpatrzenia poselskiego projektu nowelizacji ustawy o funduszu sołeckim i rządowego projektu ustawy o funduszu sołeckim. 

Celem projektu jest usunięcie barier dla rozwoju funduszu sołeckiego i ułatwienie stosowania tego narzędzia umożliwiającego mieszkańcom decydowanie o przeznaczeniu pieniędzy przekazanych im przez gminę. Środki z funduszu pozwalają na realizację m.in. inwestycji służących poprawie warunków życia mieszkańców gminy, jak np. chodników czy parkingów. Mogą być też wykorzystywane na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Proponowane zmiany mają zwiększyć z obecnych 55 do ok. 70 proc. liczbę gmin, w których jest utworzony fundusz sołecki. Projekt podnosi o 10 proc. wsparcie z budżetu państwa dla projektów realizowanych z funduszu sołeckiego. Obecnie gminy mogą otrzymać - w zależności od zamożności - 10, 20 lub 30 proc. inwestycji, a projekt przewiduje zwrot z kasy państwa w wysokości odpowiednio 20, 30 lub 40 proc.

Ponadto, projekt zakłada, że rada gminy nie będzie już musiała co roku podejmować uchwały o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego. Decyzja w tej sprawie będzie obowiązywała aż do momentu jej zmiany przez radę. Z kolei uchwała, w której nie wyrażono zgody na utworzenie funduszu, będzie stosowana tylko przez rok budżetowy.

Proponowane przepisy pozwalają także m.in. na wspólną realizację projektów przez kilka sołectw z jednej gminy.

Projekt długo już znajduje się w Sejmie: rząd przyjął swój projekt 28 stycznia 2014 r., a 29 stycznia 2014 r. wpłynął on do Sejmu, natomiast projekt poselski autorstwa PiS został złożony do laski marszałkowskiej 30 lipca 2013 r.

Sprawozdanie na posiedzeniu Sejmu przedstawi poseł Radosław Witkowski.

Podobał się artykuł? Podziel się!