Poseł Marcin Łuczak zapytał w Sejmie o sytuację wywłaszczonych na drogi rolników, którzy nie uzyskali rekompensat:

- Dlaczego jest taka anachroniczna sytuacja, że grunty są przejęte, a nie dokonano ich wyceny ani wykupu? Dlaczego właściciele nieruchomości rolnych bądź nieruchomości w całości pozostają bez środków do życia? Są przypadki, gdy mamy sytuacje, że jeśli chodzi o gospodarstwo rolne, rolnik pozbawiony jest w całości swojego majątku, czyli gruntów rolnych. Ba, mało tego, środkiem jego gospodarstwa, czyli zagrody, przechodzi droga i zostaje mu wypłacone tylko odszkodowanie. Człowiek, który z zawodu jest tylko rolnikiem, nie zawsze może, mimo wielkich pieniędzy, uzyskać inny zawód na dalsze swoje egzystowanie i wykonywać inne zadania. Dlaczego w takich przypadkach nie stosuje się wymiany gruntu? Czy dopuszcza się taką wymianę? Co zamierza zrobić resort, by w przyszłości uniknąć takiej sytuacji, że osobą pokrzywdzoną jest wyłącznie właściciel nieruchomości, czyli rolnik, bądź inny właściciel nieruchomości rolnej?

W odpowiedzi usłyszał, że jakiś czas temu postępowania zmierzające do przejęcia nieruchomości na potrzeby inwestycji drogowych były bardzo długotrwałe ze względu na obowiązującą wówczas procedurę, zgodnie z którą zarządca najpierw negocjował z właścicielem dobrowolną odsprzedaż nieruchomości, a dopiero gdy działania te nie przyniosły pozytywnego rezultatu, organ wydawał decyzję o wywłaszczeniu, ustalając jednocześnie kwotę odszkodowania.

- W celu przyspieszenia procesu budowy dróg dokonano w przepisach zmiany polegającej na rozdzieleniu na dwa postępowania administracyjne spraw z zakresu przejmowania prawa do nieruchomości oraz ustalenia i wypłaty odszkodowania – wyjaśniał Maciej Jankowski, wiceminister transportu, budownictwa i gospodarki morskiej. -  Tak że, jak pan poseł doskonale wie, mamy w tej chwili do czynienia z dwoma odrębnymi postępowaniami. W przypadku przejęcia prawa własności nieruchomości pod inwestycje drogowe są więc wydawane dwie odrębne decyzje: jedna to decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji, na mocy której przejmowane jest prawo własności, a druga to decyzja mająca na calu ustalenie odszkodowania. Zgodnie z aktualnym stanem prawnym grunty niezbędne do budowy dróg są przejmowane z mocy prawa po upływie minimum 120 dni po uzyskaniu ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji bądź niezwłocznie po nadaniu decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności.