Tak stwierdził dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży działek i prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione w związku ze sprzedażą działek.

O taką interpretację poprosiła gmina, która dokonuje sprzedaży niezabudowanych działek (gruntów) przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową lub komercyjną. Przeznaczenie działek pod zabudowę, w zależności od konkretnego przypadku, wynika z: klasyfikacji w aktualnym planie zagospodarowania przestrzennego, lub – jeżeli nie ma aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego dla danej działki – z aktualnej i ważnej decyzji o warunkach zabudowy terenu, lub – jeżeli nie ma aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego, ani też nie obowiązuje żadna aktualna decyzja o warunkach zabudowy danego terenu – ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Gmina, aby sprzedać grunty, ponosi wydatki, czyli nabywa usługi, takie jak: wycena działek, ogłoszenia w prasie o zamiarze sprzedaży, podział lub scalanie działek, ustalenie i okazanie granic działek, sporządzanie opinii dotyczących faktycznego wykorzystania działek oraz usługi związane ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ale ten wydatek dotyczy tylko i wyłącznie działek budowlanych, dla których w momencie sprzedaży istnieje już aktualny plan zagospodarowania przestrzennego, z którego wynika przeznaczenie danej dziatki pod zabudowę.

Łódzka Izba Skarbowa uznała, że gminie przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego od wskazanych powyżej wydatków, bo – zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Według izby, sprzedaż działek dla celów opodatkowania VAT, powinna być traktowana jako odpłatna dostawa towarów na terytorium kraju. Podobał się artykuł? Podziel się!